Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Offentlige datafeil koster

TELEGRAM: Datatrøbbel er kostbart for departementene. 61 millioner kroner brukes årlig på å løse det offentliges dataproblemer.

De ansatte i departementene sliter med utskrifter, konvertering mellom programmer, manglende nettverkstilgang og fjerning av datavirus. Dette bruker det offentlige 171 årsverk på, melder Aftenposten.

Miljø verst
Tre departementer står for halvparten av utgiftene. Miljøverndepartementet er verstingen: Der bruker en ansatt i snitt tre og en halv time i uken på datatrøbbel.

Men datatrøbbel er mest kostbart for Justisdepartementet, som bruker 30 årsverk på å bekjempe problemene. Pris: 10 millioner kroner.

Samordning
Undersøkelsen er utført av Norsk Statistikk for Statens Forvaltningstjeneste. Tallmaterialet skal brukes som grunnlag i en fersk høring om samordnet IT-drift i departementene.

Mangler kompetanse
– Det har vært mangelvare på IT-kompetanse i statsforvaltningen. Med samordning kan vi få stordriftsfordeler, som for eksempel mindre sårbarhet, sier fung. avdelingsdirektør Christian Holthe i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Planen er å opprettet et felles datanettverk for alle departementene, samt en felles dataenhet og samordnet innkjøp av datatjenester. Høringsfristen er i slutten av august.