Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Leger påtvunget e-post

TELEGRAM: Selskapet PharmaNet AS har opprettet e-postkontoer for om lag 12.000 leger i Norge – uten å ha fått legenes samtykke. Datatilsynet og adm. direktør Georg Apenes (bildet) reagerer på det de kaller tvilsom forretningsdrift.

Apenes, Georg
Stor sett de fleste av landets leger har havnet i e-postregistret til selskapet PharmaNet AS. Datatilsynet synes det er tvilsom forretningsdrift at legene blir pådyttet e-postadresser, melder Dagsavisen.

Opprørte leger
– Her blir vi påtvunget noe som vi slett ikke har bedt om. Jeg har fått henvendelser fra mange leger rundt om i landet som er opprørt over dette. Vi kan jo gå glipp av relevante opplysninger som sendes til disse adressene – hvis vi ikke sjekker denne nye postkassen jevnlig, sier nettredaktør Magne Nylenna i Den norske Lægeforening.

Stor i vannglass
– De fleste leger vil nok etter hvert se nytten av vederlagsfritt å kunne ta del i en ny type kommunikasjon i helse-Norge, sier nettredaktør Øyvind Thorsheim i PharmaNet.

Han kaller reaksjonene for “storm i et vannglass”. Til nå har 42 leger reservert seg i etterkant.

Bør ha samtykke
Datatilsynets direktør Georg Apenes mener PharmaNet, av hensyn til personvernet, burde ha skaffet seg legenes samtykke før de opprettet kontoene. Tilsynet er imidlertid i tvil om selskapet har brutt loven.

– Jeg finner ingen klar hjemmel i loven som hindrer denne type virksomhet, men det finnes også et personvern i Norge som ikke er lovfestet, sier juridisk førstekonsulent Audun Aanæs i Datatilsynet.

PharmaNet ligger under INFOMED (IM), som er et informasjonstidsskrift for allmennpraktikere i Norge. IM har eksistert i fem år og er et datterselskap av firmaet Brevreklame AS, som i 35 år har sendt ut informasjon til blant annet leger, arkitekter og direktører.