Dørum, Einar

Annonse


Dørum for telependling

Dørum, EinarDet er politisk rådgiver Tore Killingland i Samferdselsdepartementet som sier dette til Telecom Revy.

Redusere veikostnader
– IT innebærer spennende muligheter for å redusere veikostnadene uten tilsvarende store investeringer, sier Killingland.

– Samferdselsdepartementet vil gjerne vite hvilke konkrete produkter norsk næringsliv kan tilby og hvilke utviklingsmuligheter de ser for seg. Vi vil gjerne sammenstille dette med den miljøplanen vi vil offentliggjøre i budsjettet for 1999, sier han.

Fleksibel arbeidsstart
Flere arbeidstakere skal oppmuntres til å telependle – én dag eller to i uka. Forholdene må også legges til rette for en mer fleksibel arbeidstid. Ved å la en del arbeidstakerne starte arbeidsdagen hjemmefra, og dermed utsette arbeidsreisen et par timer, vil toppene i rushtrafikken unngås, mener samferdselsministeren.

Annonse


Vurdere skatt
For å nå dette målet må regelverket endres, slik at det oppmuntrer til telependling. Skattereglene for hjemmebruk av arbeidsgiverens datautstyr er en av de reglene man blir nødt til å kikke nærmere på. Arbeidsmiljøloven må sannsynligvis også endres på endel punkter, i følge Killingland.

Departementet har også tatt kontakt med Kommunal- og Regionaldepartementet for å gjøre det enklere for ansatte i offentlig sektor å drive fjernarbeid, sier Killingland.

De som ikke vil, de skal. Avgifter for kjøring i de travleste morgen- og ettermiddagstimene skal bidra til at bilistene skjønner poenget.

– Trafikktellinger på Frognerstranda i Oslo, en av Norges mest trafikkerte strekninger, viser likevel at selv noen få tusen færre biler vil gi miljømessig effekt, sier Killingland.

Sparer 300 millioner?
Trafikkstyringssystemet som nå er under installasjon i Groruddalen i Oslo er et eksempel på IT-baserte løsninger som Samferdselsdepartementet har store forhåpninger til.

– Ved å investere 30 millioner kroner i utviklingen av trafikkstyringssystemet, håper veimyndighetene å kunne spare de 300 millioner kronene det vil koste å utvide E-6 med ytterligere et kjørefelt, sier politisk rådgiver Tore Killingland.

Annonse