Hopp til navigasjon Hopp til innhold

ARK manipulert på nett

TELEGRAM: Datakonsernet ARK og adm. direktør Jan-Erik Standahl (bildet) blir utsatt for noe som sterkt minne om kursmanipulasjon. Gjennom anonyme innlegg på internettsidene til SOL Børs forsøker personer å påvirke aksjekursen.

Standahl, NY
ARK er en av selskapene som har fått hard medfart i diskusjonsgruppen StockTalk på børssidene til Scandinavia Online (SOL Børs), melder Finansavisen.

Utspill
”ARK opp 6 kroner i dag, men vær på vakt. Dårlige nyheter kommer snart” er bare et eksempel på disse anonyme innleggene i nettdebatten. En av innleggene som går igjen kaller seg Carl.

Interne?
– Dette er et typisk useriøst medium som man ikke kan feste lit til, sier adm. Direktør Jan-Erik Standahl i ARK, som ikke tror at innleggene har klart å påvirke aksjekursen ennå.

– Det finnes mange eksempler på at fiender også internt i selskapet benytter Internett for å spre negativ omtale, tror Standahl, som vil vurdere om han skal ta opp saken direkte med SOL.

KT med tvang?
Hvis Kredittilsynet (KT) har konkret mistanke om kursmanipulasjon, har man gjennom Verdipapirloven gode muligheter for å få tak i kilden.

– Vi kan benytte relativt sterke virkemidler for å få ut den informasjonen internetttjenesten har om de som har lagt ut informasjonen. I henhold til loven kan enhver pålegges å gi KT de opplysninger de ønsker, sier avd. direktør Eirik Bunæs i KT.

Økende
– Fram til nå har vi ikke konsentrert oss om dette kursmanipulasjon via Internett, siden konseptet har hatt relativt lite omfang i Norge. Nå er vi ikke sikre lenger, sier Bunæs.