Annonse


Neste mobiltype på vent

Japan forbereder utbygning av UMTS allerede neste år, og da skal også de første lisensene utlyses i Storbritannia. Men i Norge tar departementet det hele med ro – foreløpig er man kun inne i en forberedende tenkefase.

God tid
– Vi føler vel at vi har god tid, selv om vi skal følge internasjonale tidsrammer for utbygningen av UMTS, sier rådgiver Tor Stokke i Post- og Teleavdelingen i Samferdselsdepartementet til Telecom Revy.

– Det som er sentralt i tankegangen er konvergens mellom tele, data og multimedia, i og med at UMTS er en teknologi som er spesielt godt egnet for rask dataoverføring.

Tidsplan
– Hvor mye tid har dere til dette?
Tidsplanen sier at vi skal ha utformet vilkår og prosedyrer for lisenstildelingene innen 1. januar år 2000, mens tjenestene skal være på luften to år senere. – Dette regner vi med at vi skal klare å overholde med gode marginer.

Annonse


– Vurderer dere også lisensbetingelsene?
– Nei, vi kan vel heller si at vi vurderer om det overhode vil være behov for lisenskonkurranse i tradisjonell forstand, hvor flere operatører konkurrerer om et begrenset antall lisenser, sier Stokke.

Frekvensområde
– Vi har satt av et meget bredt frekvensområde, hele 230 MHz, og vi regner med at vi skal ha plass til svært mange aktører innen dette området. Derfor kan det være en ordning med frekvensavgifter være et alternativ denne gangen: At man leier ut frekvenser til dem som er villige til å betale for det. Men ingenting er som sagt avgjort i dag, vi regner med at vi har god tid.

Annonse