Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Norge rekker år 2000

OSLO: Det er nok tid, men vi må starte nå, hevder regjeringens enhet “Aksjon 2000”. I utlandet er de kommet lenger og det er mye å hente internasjonalt når det gjelder å løse år 2000-problematikken. Og kommunesektoren har størst problemer.

Kristin Mack Løvdahl
Dette var hovedbudskapet på pressekonferansen til regjeringens Aksjon 2000- gruppe, torsdag.

Kommunene
Det er i kommunesektoren problemene er størst. Her vil det nå bli igangsatt en kartlegging av status, men det er ikke aktuelt med ekstra midler til kommunene i forbindelse det arbeidet som må gjøres.

– En del kommuner sliter. På mange måter er det lettere i det private næringsliv, da er det bunnlinja som teller. Kommunene må motiveres, og en viktig del av min oppgave vil være å reise rundt i landet og informere, sier leder av prosjektgruppen, Geir Jacobsen.

Bevisstgjøring
– Vi har 547 dager igjen. Målet er å sørge for en bevisstgjøring i forhold til den utfordringen vi står overfor og sørge for at prosessen nå settes i gang, sier statssekretær Odd Hellesnes i Nærings- og handelsdepartementet.

Han legger til at ansvaret ligger hos regjeringen og at vi nå må dra i gang en nasjonal dugnad.

Rådgivningsgruppe
Aksjon 2000 er et av regjeringens 12 konkrete tiltak i forbindelse med årtusenskiftet. Aksjonen består av en prosjektgruppe og en rådgivningsgruppe bestående av 17 medlemmer. Sistnevnte gruppe er ledet at Tor Alfheim.

Myter
Aksjon 2000 vil ha en spesiell fokus på små og mellomstore bedrifter og informasjon og opplæring vil stå sentralt.

– Vi må fjerne mytene og se på det hele som en oppgave med en fast frist. Budskapet er klart; start nå og dere kommer i mål, sier Geir Jacobsen.

Informasjon
En egen informasjonstelefon er opprettet: 8006 2000, samt en offisiell webside på adresse:

www.aksjon2000.org