Annonse


Sjette statsavtale for Dell

Statsavtalen er inngått etter en åpen anbudskonkurranse hvor regelverket om offentlige anskaffelser er ivaretatt. Dette innebærer at de etater som velger å benytte avtalen slipper å gjennomføre en ny anbudsrunde i hele EØS-området.

Atle Reinseth i Statens Forvaltningstjeneste sier at i valget av dataleverandører blir det lagt vekt på faktorer som pris, service, garantier og miljøkrav.

30 prosent
For Dell utgjør salget av datautstyr til det offentlige om lag 30 prosent av den totale omsetningen.

Annonse