Torvildsen, Per Morten

Annonse


Klar for info-krig

Torvildsen, Per MortenLeder i rådet er direktør Roald Ekholdt i Post- og teletilsynet. Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer, TRSTI., skal bidra til at Totalforsvaret blir sikret tilgang til robuste og pålitelige tele- og informasjonstjenester ved kriser i fredstid, ved beredskapssituasjon, og i krig.

Samferdselsdepartementet har også bedt rådet utrede og foreslå forebyggende tiltak. Rådet skal også:

 • Utarbeide forslag til generelle sikrings- og beredskapskrav som bør stilles til utbyggere av telenett.

 • Utarbeide forslag til prinsipper og retningslinjer for prioritert bruk og drift av tele- og informasjonssystemer, med tilhørende tjenester, innenfor Totalforsvaret.

  Annonse


 • Utarbeide forslag til tiltak for å sikre tilgjengelighet til prioriterte tele- og informasjonssystemer i Totalforsvaret.

 • Foreslå beredskapstiltak innenfor sivile og militære tele- og informasjonssystemer i Totalforsvaret, med blant annet vekt på å belyse forholdet mellom militære og sivile telesystemers bruksområder.

  Rådet rapporterer til Samferdselsdepartementet.

  Medlemmer
  Disse er oppnevnt som medlemmer av Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer, TRSTI:

 • Roald Ekholdt, Post- og teletilsynet, leder
 • Berit Mørk, Post- og teletilsynet, vararepresentant
 • Per Morten Torvildsen, representant for de sivile nettoperatører
 • Morten Neeb, representant for de sivile nettoperatører, vararepresentant
 • Cathrine Næsheim Gabrielsen, Luftfartsverket
 • Haakon Hernæs, Luftfartsverket, vararepresentant
 • Geir Sundal, Norsk Rikskringkasting
 • Jan Gaardsø, Norsk Rikskringkasting, vararepresentant
 • Sverre G. Øverland, Norges Bank
 • Hans Henrik Lerstad, Norges Bank, vararepresentant
 • Svein Aarvik, Norkring
 • Truls Langeggen, Norkring, vararepresentant
 • Walther Langrud, Forsvarets tele- og datatjeneste
 • Arne B. Sollie, Forsvarets tele- og datatjeneste, vararepresentant
 • Helen Bøsterud, Direktoratet for sivilt beredskap
 • Øistein Aarnes, Direktoratet for sivilt beredskap, vararepresentant
 • John G. Bøe, Forsvarets overkommando
 • Moritz Askildt, Forsvarets overkommando, vararepresentant
 • Torleiv Maseng, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Nils Anton Sæthermoen, Forsvarets forskningsinstitutt, vararepresentant
 • Jan Erik Svensson, Telenor AS
 • Erik Ekern, Telenor AS, vararepresentant

  Samferdselsdepartementet vil med det første oppnevne en egen arbeidsgruppe som skal være til støtte for rådets arbeid. Hver av virksomhetene som er representert i rådet skal utpeke ut en fast representant og en vararepresentant til denne arbeidsgruppen.

  Annonse