Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Regjeringens år 2000-guruer

OSLO: Regjeringen har knyttet de flinkeste av de flinke innen informasjonsteknologi for å gi råd om år 2000-problemer. Tidligere IBM-direktør Christian Thommessen (bildet) er en av guruene.

Thommessen, Christian
Fredag opprettet regjeringen formelt sin enhet «Aksjon 2000», melder Nærings- og handelsdepartementet. Enheten er opprettet som et prosjekt, og består av en liten operativ gruppe og en rådgivende referansegruppe. Enheten er opprettet med forbehold om flertall for bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett.

Formål
Aksjon 2000 skal være en pådriver i år 2000-arbeidet ovenfor privat og offentlig sektor. Den skal følge utviklingen i arbeidet i sentrale sektorer i samfunnet, samt vurdere behovet for ytterligere tiltak.

Den operative gruppen skal ledes av Geir Jacobsen (Cap Gemini).

Guruer
Referansegruppen teller 16 mann og 2 kvinner. Den består av følgende personer:

Leder konsernsjef Tor Alfheim (Sysdeco), konsernsjef Christian Thommessen (Glamox), salgsdirektør Per Raith (IBM), banksjef Runar Holen (Den norske Bank), IT-direktør Rune Tøndel (Telenor), direktør Nina Dunets (Statoil), adm. direktør Arne Oen (Cap Gemini), direktør Steinar Opstad (NHO), adm. direktør Torgeir Stensli (Hellanor/HSH), gen. sekretær Per Morten Hoff (Kontor og datateknisk Landsforening), avd. direktør Trond Ljøgot (NVE), gruppeleder Tom Nicolaysen (Rikstrygdeverket), rådgiver Bjørg Astrid Langfald (Skattedirektoratet), avd. direktør Ørjan Steen (Produkt- og elektrisitetstilsynet), spes. rådgiver Svein Erik Dovran (Kredittilsynet), seksjonssjef Svein Erik Wilthil (Kommunenes Sentralforbund) og spes. konsulent Henning Mathiassen (Buskerud fylkeskommune).