Annonse


Gründere fram i lyset

DND – Den norske dataforening er – prisverdig nok – blitt svært så opptatt av å dyrke norsk kreativitet. Under messen Software ’97, vil foreningen 5. og 6. februar dele ut tre «Rosing»-priser som hver på sin måte er ment å bidra til økt kreativitet og internasjonalisering av produkter. Prisene er navngitt etter nevnte Fredrik Rosing Bull. DND skriver om utdelingen i en pressemelding at «En slik hyldest vil uten tvil gi et løft til hele bransjen».

Kreativitetsprisen
100.000 kroner tildeles vinneren av DNDs kreativitetspris, i tillegg til at den heldige/dyktige får benytte Rosing-logoen i markedføringen av vinnerproduktet. Om dette kan kalles et løft til hele bransjen, er et åpent spørsmål, men et tiltak i riktig retning er det uansett.
Hva skal man så gjøre for å vinne kreativitetsprisen? Jo, prisen tildeles den mest kreative nyutviklede programvare, som i tillegg har eksportpotensiale. En forutsetning for å komme i betraktning for prisen er at en søknad leveres inn innen 15. desember i år.

Anvenderprisen
DNDs anvenderpris er innstiftet for å belønne god anvendelse av informasjonsteknologi som kan være et eksempel for andre og inspirere til å anvende IT-løsninger på en god måte, skriver DND og legger til at den er beregnet på brukere av IT som i de siste to årene har tatt i bruk og gjennomført en IT-løsning med suksess. Her er søknadsfristen 16. desember.

Brukervennlighet
Den tredje prisen er satt opp av faggruppen for brukervennlige IT-systemer. Prisen deles ut for å anerkjenne norsk-produsert programvare som gjennom sitt design er tilpasset brukernes behov, opgaver og arbeidssituasjon, og som er behagelig og motiverende å bruke. Hensikten med prisen er, i følge DND, å bidra til at Skandinaviske tradisjoner for fremragende design og brukermedbestemmelse i programvare blir videreført til konkurransefortrinn for den norske programvareindustrien.

Annonse


Rosing-konferanse
I tillegg til priser til kreative programskapere, vil Dataforeningen invitere til en årlig Rosing-konferanse for å fremme kreativitet og internasjonalisering. Første gang blir dette en halvdagskonferanse, der grundere, næringslivsledere, investorer og politikere som er opptatt av Norges fremtidige rolle og posisjon er målgruppe.
Terje Mikalsen og Esther Dyson er to av hovedtalerne som foreningen har fått med seg til konferansen i forbindelse med prisutdelingen. Myndighetenes rolle, næringslivets muligheter og de underliggende forretningsmodeller for å lykkes blir satt på dagsorden under en paneldebatt som avslutter konferansen. Mikalsen er arbeidende styreformann i Mosvold Farsund AS og tidligere styreformann i Norsk Data, Hafslund Nycomed og Maritime hydraulics. Han er også sponsor av kreativitetsprisen. Dyson er president i EDventure Holdings, styreformann i Electronic Frontier Foundation og medlem i US National Information infrastructure Advisor Council. Hun deltar også i et prosjekt som hjelper skoler, småsamfunn og biblioteker ut på Internett.

Sammensmelting
Den norske dataforening ønsker med Rosing-prisene å fremme norsk utvikling av programvare. Foreningen peker på at vi står midt oppe i et viktig skifte. – Noen kaller det et tekno-økonomisk paradigmeskifte, andre kaller det kunnskaps- eller informasjonsrevolusjonen. Felles for alle er at dette skiftet oppfattes som så dyptgripende at det endrer og påvirker verdikjedene i alle bransjer. Ny teknologi og globalisering av verdenshandelen endrer verden, mener foreningen og peker spesielt på sammensmeltningen av Tele-, Data- og Media-industrien.
– Nye aktører kommer inn, og de bestående aktørene konkurrerer på hverandres tidligere enemarker. Felles for Tele-, Data- og Media-industrien er at programvare og «bits and bytes» i form av datastrømmer over åpne nettverk som Internett, er selve intelligensen i de innovative løsningene som nå kommer tilsyne på markedet. Dette gjelder ikke bare innovative nye løsninger på web, slik vi ser det i dag, men også interaktive løsninger via TV, radio og mobilt utstyr levert via nye satellittsystemer, skriver DND.
DND holder fram Ericsson for å vise hvor programvareintensiv den nye industrien er. Hos elektronikk-giganten ble 70 prosent av de totale utviklingskostnadene til programvare brukt til utvikling av mikroelektronikk i nye digitale mobiltelefoner.

Annonse