easee salgsforbud sverige
Det er Easee-laderne Easee Home og Easee Charge som rammes av forbudet i Sverige.

Annonse


Har stoppet salget av laderne også i Norge

Tibber melder til sine kunder at de har pauset alt salg av ladebokser fra Easee. Det samme har Haugaland Kraft og Bravida.

Salgsforbud i Sverige trigget Tibber til å reagere

Årsaken er at myndighetene i Sverige med ansvar for elsikkerhet, har ilagt salgsforbud. En av årsakene er at ladeboksen mangler jordfeilbryter som oppfyller svenske krav.

Tibber påpeker i e-posten om at de ikke er pålagt å pause salget av ladeboksene inntil videre.

All drift i Norge vil fortsette som normalt. Denne avgjørelsen gjelder kun i Sverige, og det vil ikke være noen endringer i driften i Norge. Våre ladere er tilgjengelige og godkjent for salg, som vanlig.

Easee

“Easee jobber med en anke både mot salgsforbudet og den umiddelbare tiltredelsen,” sier selskapet som skriver på egen nettside at salgsforbudet kun gjelder Sverige og at de følger saken.

Annonse


Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet. Våre kunder kan fortsette å lade trygt, som vanlig, og trenger ikke å foreta seg noe. Vi skal fortsette å kjempe mot denne avgjørelsen, og å jobbe for en grønnere fremtid og innovative produkter.

Jonas Helmikstøl, gründer og daglig leder, Easee

Videre forklarer selskapet i pressemeldingen:

“Easee understreker at det ikke har vært noen hendelser som danner grunnlaget for det ilagte salgsforbudet, noe som også fremheves i Elsäkerhetsverkets rapport.

Rapporten presiserer at det ikke er noe risiko for skade på folk eller produkter ved bruk av en Easee-lader.
Det er ingen automatikk i at et salgsforbud blir implementert i andre EØS-land.

Easee jobber med en anke mot salgsforbudet, og en såkalt midlertidig forføyning mot umiddelbar tiltredelse. Dersom den aksepteres, vil salgsforbudet opphøre. Vi forventer at den midlertidige forføyningen blir behandlet snarlig.

Det vil også være en ordinær ankeprosess, hvor vi igjen vil bevise hvorfor våre ladere er de tryggeste på markedet. Denne ankeprosessen kan ta opptil flere måneder, men hvis den midlertidige forføyningen aksepteres, vil det ikke foreligge noe salgsforbud i mellomtiden.”

Annonse