apple siri
Hvorfor har Siri aldri klart å bli noe særlig bedre? Årsaken er et svakt utgangspunkt. OpenAIs GPT-4 vil tvinge de store selskapene omforme alt.

Annonse


“Er bygget feil”

Selskapene startet med å omtale det vi nå kaller for assistenter (Siri er, per Apple, en “intelligent assistent”), for AI-er.

Kunne aldri blitt ChatGPT før ChatGPT

Men hva de var og fremdeles er, er ikke mye mer enn en tjeneste som henter svar fra en database. Det er temaet i The New York Times sin store reportasje om Siri som ble lansert for første gang for 12 år siden, den gang som en eksklusiv funksjon for iPhone 4s. Senere har Siri vært å finne i alle iPhone-modeller, men endret seg lite.

For de store byksene med smartere svar som i større grad oppfattes korrekt, har ikke skjedd. Ikke utover oppdateringer av databasene slik at assistentene kan svare på flere ting, knytte flere tjenester til seg og høre deg bedre. Det er i det minste målet. Det er også lansert stemme-gjenkjenning for utvalgte plattformer.

Men til syvende og sist er ikke assistentene mer som glorifiserte timere og musikk-spillere. Det alle lurer på er om OpenAIs GPT-språkmodellplattform kan endre alt. Sannsynligvis, inkludert Google Bard, men selskapene har en jobb å gjøre.

Annonse


Manuelle oppdateringer tok ukesvis

John Burkey snakket med The Times. Som tidligere Apple Siri-utvikler i 2014 har han kjennskap til produktet får andre har. Ifølge Burkey var plattformen så dårlig kodet at det tok uker å legge til grunnleggende funksjoner.

Utvikleren beskriver et primitivt oppsett der databasen inkluderte en gigantisk rekke ord på nesten to dusin språk – dette inkluderer stedsnavn, restauranter og musikere.

Burkey omtaler det som en “stor snøball” der det nye innholdet legges til og vokser snøballen. Problemet med et voksende datasett er at det tar lang tid å bygge basen på nytt ved endringer: opp til seks uker for å bygge om hele basen. Nye funksjoner som søk? Det tok nesten ett år.

Derfor var det aldri håp for Siri som mange håpte på tidligere. Det har ikke vært et system til stede hos Apple som kunne sikre og sortere nytt nett-innhold, og til slutt gjøre Siri grunnleggende smartere. Apples stemme-assistent var aldri bygget for jobben, og sannsynligvis ikke Amazon Alexa eller Google Assistant heller.

At Apple bygger opp Siri fra bunn, og har gjort det en stund, er det grunn til å tro. Det må de nå som vi har språkmodeller med menneske-lignende kvaliteter. Om ikke har selskapet et problem

Annonse