Epic vs. Google
De utallige hindringene Google legger på direkte nedlasting “har til formål å beskytte monopolet”.

Annonse


Google vurderte å handle Epic for å beskytte Google Play-monopolet

Epic har fornyet sin kamp mot mobilplattformenes begrensninger i appbutikkene, og har oppdatert sin antitrust-sak mot Google. Oppdateringen tilføyer for det meste redigerte detaljer om Googles påståtte monopolistiske praksis på Android, inkludert forbudet mot Epics spill Fortnite fra Google Play Store ifjor.

Google truet av Epic

Google overveide å kjøpe Epic Games for å forhindre uavhengig distribusjon av Fortnite på Android, ifølge nylig tilgjengelige rettsdokumenter. De nye detaljene avspeiler intern Google-kommunikasjon om konkurransen på Android-plattformen.

Epic hevder at Google følte seg truet av Epics planer om å unngå Play Store-kommisjon ved å distribuere Fortnite gjennom andre kanaler, og i et uredigert avsnitt siteres et internt Google-dokument som kaller Epics planer en “smitte” som truer Google. 

Oppkjøp for å sikre monopolet

Google har gått så langt som å dele sin monopolgevinst med forretningspartnere for å sikre seg aksept for å utelukke konkurranse. Google har utviklet en rekke interne prosjekter for å imøtegå “smittevirkninger” fra fra Epics og andres anstrengelser for å tilby forbrukere og utviklere konkurransedyktige alternativer. De har til og med overveid å kjøpe hele eller deler av Epic for å demme opp for trusselen.

Annonse


De interne meldingene om muligheten for oppkjøp er ikke offentlige, og søksmålet indikerer ikke at Google noen gang har foreslått dette for Epic. Det gir heller ingen tidsramme for for når dette har skjedd – men det må antagelig ha skjedd etter at Epic la planer om å lansere Fortnite på Android i 2018. I en tweet sa Epic-sjef Tim Sweeney at planen “var ukjent for oss på det tidspunktet”.

“Særlig avtale”

Epic har også påstått at Google tilbød dem en “særlig avtale” om å lansere Fortnite på Play Store. I et annet avsnitt fortelles at en Google Play-leder henvendte seg til Epic og sa at sideloading er en “ærlig talt elendig” opplevelse.

En Google-leder kontaktet Epics visepresident for å lodde Epics interesse for en spesialavtale og tok blant annet opp “opplevelsen av å få Fortnite på Android” via direkte nedlastning. I notatet står det at hun beskrev direkte nedlastning som en “ærlig talt elendig” og “forferdelig” opplevelse, og at Epic burde “bekymre seg for brukerne, de færreste vil orke å gå igjennom de 15+ trinnene”.

Kjepper i hjulene for direkte nedlastning

I et annet avsnitt står det at “Google har gjort det meget vanskelig å laste ned direkte”, ved å legge inn “15 eller flere trinn for å få inn en app via sideloading vs. to trinn med Play eller på iOS”.

Google forstår at de utallige hindringene de legger for direkte nedlastning, har til formål å beskytte monopolet og begrense utviklernes mulighet til fritt å distribuere appene sine.

Epic

“Installasjonsfriksjon”

I et internt dokument med tittelen “Response to Epic” forklarte en Google-ansatt at “installasjonsfriksjonen” knyttet til direkte nedlasting ikke bare gir en dårlig brukeropplevelse, men at Google visste “ut fra sine data at det vil begrense Epic drastisk”. Dokumentet forklarer at “fremtidige Fortnite-oppdateringer vil bli utfordret på at direkte nedlastning “mest forbindes med ondsinnede apper”, noe som er “inkompatibelt med Epics merkevare” og at “tilnærmingen vil skape betydelig brukerforvirring, siden milliarder av brukere fortsatt vil søke etter Fortnite på Google Play”.

Epics søksmål blir knyttet til en større statlig antitrust-sak mot Google. I likhet med Epic hevder statsadvokatene at Android er mye mindre åpen enn Google påstår, og at Android skaper bevisste barrierer for å strupe tredjeparts appbutikker og motvirke nedlasting av apper direkte.

“Konsekvente, rettferdige retningslinjer”

Google har på det sterkeste avvist påstandene i begge søksmålene. “Det åpne Android lar utviklere distribuere apper gjennom flere appbutikker. For spillutviklerne som velger å bruke Play Store har vi konsekvente retningslinjer som er rettferdig overfor utviklerne og holder butikken trygg,” heter det i en tidligere kommentar til Epic søksmål. “Selv om Fortnite fortsatt er tilgjengelig på Android, kan vi ikke lenger gjøre det tilgjengelig på Play fordi det bryter med våre retningslinjer. Vi vil forsvare oss mot disse ubegrunnede påstandene.”

Annonse