NSO Group Pegasus.
Liste over personer som er blitt utsatt for målrettet overvåkning gjennom spionasje-programvare utviklet av det israelske firmaet NSO Group lekket.

Annonse


“Massivt misbruk” av spionasjeprogramvare skrevet for politi og etterretningstjenester

Amnesty International og den ideelle organisasjonen Forbidden Stories hevder å sitte på en lekket liste over personer som er blitt utsatt for målrettet overvåkning gjennom spionasje-programvare utviklet av det israelske firmaet NSO Group. Listen inneholder navn på statsoverhoder, akademikere, diplomater, menneskerettighetsforkjempere og journalister.

Brukt til overvåkning av Jamal Khashoggis familie

De to organisasjonene sier at listen omfatter telefonnumre som er overvåket siden 2016, og at det brede spekteret gjør narr av NSOs påstander om at de nøye kontrollerer at deres programvare ikke misbrukes.

Det kanskje mest eksplosive påstanden er at NSO-programvare ble brukt til overvåkning av familiemedlemmer til den saudiske journalisten Jamal Khashoggi i dagene før han ble myrdet i Istanbul.

Skrevet for å bekjempe terror og kriminalitet

NSOs spyware kalles Pegasus. Den gjør det mulig for statlige myndigheter å ‘bekjempe terror og kriminalitet’ ved å fjernovervåke smarttelefoner. NSO hevder at med Pegasus fremstår mobile enheter som ‘en åpen bok’, og fremstiller seg selv som “verdensledende leverandør av presisjonsteknologi til godkjente, statsadministrerte etterretnings- og politimyndigheter”.

Annonse


Selskapet hevder å være forpliktet til at deres teknologi ikke misbrukes og at de “undersøker enhver troverdig påstand om misbruk”. I en helt fersk ‘Transparency and Responsibility Report’ uttalte NSO Group at Pegasus “bare brukes av legitime politimyndigheter eller etterretningstjenester knyttet til spesifikke, forhåndsidentifiserte telefonnummer”.

… etter domstolsgodkjenning

Ifølge rapporten tillater NSO Group kun bruk etter at en domstol eller annen legitim myndighet godkjenner distribusjon av produktet.

Bruk mot lovlydige borgere er forbudt, og kundene hvorav flertallet tilhører EU eller OECD, er forpliktet til å bruke våre produkter på en ansvarlig måte. 

NSO Group

På grunnlag av den lekkede listen hevder Amnesty og Forbidden Stories at disse uttalelsene ikke er verdt PDF-filen de ble kodet inn i.

Useriøse påstander fra NSO

Generalsekretær Agnès Callamard i Amnesty International skrev at det lekkede dokumentet og påfølgende etterforskning viser at påstanden fra NSO om at ‘bruk av deres teknologi er sjelden og kontrollert’, ikke er seriøs.

Selv om selskapet hevder at spyware bare brukes til legitim kriminalitets- og terroretterforskning, er det klart at teknologien åpner for systemisk misbruk. NSO tegner et bilde av legitimitet, mens de tjener på omfattende menneskerettighetsbrudd.

Generalsekretær Agnès Callamard, Amnesty International

Programvaren har ‘avkjølende effekt på journalistikk av offentlig interesse’

Forbidden Stories hevder at mange av de drøyt 180 journalistene som står på listen, blir forfulgt basert på informasjon samlet inn ved hjelp av Pegasus. Programvaren har en avkjølende effekt på journalistikk av offentlig interesse.

Amnesty International har publisert en analyse av hvordan Pegasus fungerer på mobile enheter og tilbyr teknikker for å avsløre tilstedeværelsen av Pegasus på en enhet.

NSO Group bestrider påstandene

NSO Group bestrider påstandene fra Amnesty og Forbidden Stories. Konklusjonen om stort misbruk er “basert på villedende tolkning av data fra tilgjengelig og åpen informasjon som for eksempel fritt tilgjengelige HLR Lookup (Home Location Register lookup)-tjenester, som ikke har betydning for listen over kundemål for Pegasus eller andre NSO-produkter”.

Rapporten avslører en feil i iMessage i nåværende 14.6 av iOS som gjør iPhones spesielt utsatt for Pegasus.

Annonse