iphonenightshift
iOS sin Night Shift funksjon gir deg ikke bedre søvn.

Annonse


Apple hjelper deg ikke til å sove

Trolig har ikke blålysfjerning i mobiler og stasjonære, fra alle produsenter, noe for seg. I denne undersøkelsen ble iPhone sin Night Shift-funksjon testet.

Varmere mobil-fargespekter hjelper ingenting

Uten tvil er det mer behagelig for øynene, me ifølge en ny undersøkelse fra Brigham Young University, hjelper disse natt-funksjonene deg ikke til å sove – i stedet prøver nok bare selskapene å få deg til å bruke mobilen enda mer, også selv om det er sent.

Mer behaglig er Night Shift for øynene når det er mørkt rundt deg, men dette er ren markedsføringshype skal vi tro en fersk undersøkelse. Bilde: Apple

Slik gikk andre runde

Gruppene ble delt opp i de so brukte mobilen på natta med Night Shift, de som brukte mobilen uten, og de som ikke brukte mobilen før de gikk i sengs i det hele tatt. Samtlige måtte være i senga i minst åtte timer. For å måle ble de utstyrt med et akselerometer for å logge søvn-aktivitet.

Apple skrøt mye av at det gikk masse forskning inn i Night Shift, som et push i forbindelse med helsefokus generelt, men basert på denne undersøkelsen er det bare tull i forhold til søvnkvalitet.

Annonse
Det var altså ingen forbedringer eller endringer i søvnen til de 167 voksne som var med, i alderen 18 til 24 år og som bruker mobil daglig. I stedet peker forskerne på det psykiske avhengighetsaspektet og det faktum at hjernen trenger fri fra stimulasjon overhodet.

Night Shift er også på MacBook

Og så viste også fase to av undersøkelsen der de ble delt opp i to grupper: en av dem sov i snitt syv timer og de andre sov mindre enn seks timer hver natt.

Gruppen som sov syv timer opplevde en bitteliten bedring i søvn-kvalitet, men det var de som ikke brukte mobilen før de la seg som sov aller best.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse