Annonse


Nordmenn er frustrerte med bredbåndet

Hjemmenett over hele Norge får føle på presset nå som store deler av Norge jobber hjemme.

Bedriftsnettet langt bedre enn det vi har hjemme

EPSI måler tilfredsheten hos kunder og medarbeidere, og har nå kartlagt nordmenns vurdering av WiFi-en hjemme.

“EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en omfattende måling av kundetilfredsheten med bredbåndselskapene i Norge. Studien baserer seg nesten 3.000 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter rundt om i Norge”, heter det i pressemeldingen.

Hva er så avslørt? Dette:

Grafen er på vei opp igjen, muligens – kanskje grunnet handel av WiFi 6-rutere?

Nesten halvparten av oss er misfornøyde

Som du ser er de som er koblet til felskaptsnettet langt mer fornøyd:

Annonse
“Det at norske bedrifter er mer tilfredse med bredbåndet enn privatkundene har EPSI-målingen påvist i mange år. Studien viser at bedriftene har færre problemer med bredbåndet og opplever en helt annen stabilitet på tjenesten. Mens bedriftene er ganske godt tilfredse, viser studien at privatkundene ikke er spesielt fornøyde. Hele 42 prosent av privatkundene uttrykker til og med at de er misfornøyde med tjenesten.”

Altibox har flest fornøyde kunder

Videre heter det at:

“Det er den dårlige kvaliteten på wifi som også i årets måling preger bredbåndsopplevelsen til privatkundene. En tredjedel av alle kundene opplever at de har en mer eller mindre dårlig wifi-opplevelse. Frustrasjonen med dårlig wifi er spesielt tydelig blant de som avhengig av bredbånd for hjemmekontor.

60 prosent av de spurte svarer at de regelmessig er avhengige av bredbånd for hjemmekontor, og denne gruppen er samlet sett misfornøyde med bredbåndet.”

Kundene ønsker at produsentene skal informere bedre om korrekt WiFi-oppsett:

– En stor andel av kundene forteller dessuten at de har installert utstyr for å forbedre dekningen i hjemmet, men det ser ikke ut til å være godt nok til å heve opplevelsen. Studien viser at det er en del kunder som er usikre på hvordan man setter opp et velfungerende wifi i egen bolig. Kundene etterlyser at internettleverandørene i større grad tar ansvar for og bidrar til hjelp med dette, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Rating Norge.

Kilde:
EPSI pressemelding

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse