folkehelseinstituttet
FHI er langt fra fornøyde med Datatilsynet etter at de må velger å stoppe innsamlingen av data allerede i morgen til partene blir enige.

Annonse


Stopper Smittestopp-appen etter Datatilsynets klage

Datatilsynet har fått medhold i sine ankepunkter i forhold til HHI sin covid spoings-app.

FHI melder følgende:

“FHI sletter alle data fra appen Smittestopp og stopper inntil videre innsamling av data etter varsel om forbud fra Datatilsynet. Dette vil gi dårligere beredskap fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen, og også dårligere kontroll over smittespredningen i Norge”, sier direktør Camilla Stoltenberg.

La oss ta en titt på hva begge parter mener, for de har svært forskjellige meninger om appen og bruken av den. Begge publiserte pressemeldingenei dag morges.

Dette mener Folkehelseinstituttet

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet. Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over. Vi har ikke immunitet i befolkningen, ingen vaksine, og ingen effektiv behandling. Uten Smittestopp-appen vil vi være dårligere rustet for å forebygge nye utbrudd som kan komme lokalt eller nasjonalt, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

Annonse
“Folkehelseinstituttet vil svare Datatilsynet innen fristen 23. juni 2020”, meldes det i pressemeldingen.

Videre heter det at:

“Appen har vært testet i tre kommuner, men det lave antallet smittete personer har gjort det vanskelig å teste om Smittestopp varsler de som reelt kan ha vært utsatt for smitte; ikke for få og ikke for mange. De første analysene basert på data fra løsningen ble publisert forrige uke. De viser at avstanden mellom folk har blitt mindre, og at det skjedde et skifte rundt 10. mai. Dette er viktig informasjon som sier noe om hvordan smitteverntiltakene fungerer. “

– Vi håper det vil være mulig å finne en løsning slik at varsling av smitte og analyse av smitteverntiltak kan innføres på sikt, sier Stoltenberg.

Hun takker alle som har brukt appen, og håper at brukerne ikke sletter den slik at “… vi raskt kan reaktivere appen hvis vi finner en løsning som Datatilsynet er tilfreds med.”

Innsamlingen av dataene opphører allerede i morgen:

“Fra tirsdag 16. juni samles data ikke lenger inn fra appen. Persondata lagret i den sentrale databasen vil bli slettet så snart som mulig.

For de som ønsker å beholde appen på telefonen er det lurt å deaktivere appen ved å gå på innstillinger og trykke på «App aktivert», slik at den ikke bruker batteri, GPS- eller Bluetooth.”

Dette mener Datatilsynet

– Det er FHIs valg at de stanser all innsamling og lagring av data med en gang. Nå håper jeg de bruker tiden frem til den 23. juni godt, både til å dokumentere nytten av appen og gjøre andre nødvendige endringer slik at de kan gjenoppta bruken, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Bakgrunnen for varselet er Datatilsynets vurdering av at Smittestopp ikke lenger kan anses som et forholdsmessig inngrep i brukernes grunnleggende personvernrettigheter.

– Smittestopp er et svært personverninngripende tiltak, også i en unntakssituasjon der samfunnet forsøker å bekjempe en pandemi. Vi mener at nytteverdien ikke er til stede slik situasjonen er i dag, og slik den tekniske løsningen er designet og fungerer nå, sier Thon.

Tilsynet mener det er et problem at brukerne ikke selv kan styre hvor personopplysningene går:

“Brukerne av Smittestopp kan i dag ikke velge å bidra med personopplysninger til smittesporingsarbeidet, uten å godta at opplysningene samtidig brukes til analyser og forskning. De forskjellige formålene vil kreve ulike personopplysninger. Vi stiller spørsmålstegn ved den manglende valgfriheten for brukerne. Flere EU-land har utviklet smittesporingsapper som kun baserer seg på Bluetooth-teknologi, og ikke lokasjonsdata fra GPS i tillegg. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med flere publikasjoner knyttet til digital kontaktsporing (digital proximity tracking) ved covid-19.”

Kilder:
Datatilsynet
FHI

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse