nokia-ericsson-usa
William Barr mener at USA og allierte bør investere i en kontrollgivende mengder aksjer i Nokia og Ericsson.

Annonse


Amerikansk regjeringsadvokat med oppfordring: – USA og allierte bør kjøpe opp store deler av Nokia og Ericsson

Den amerikanske regjeringsadvokaten William Barr foreslår at USA sammen med allierte kjøper opp deler av selskapene Nokia og Ericsson – nok andeler til at det skal gi tilstrekkelig grad av kontroll over selskapenes virksomhet.

Kan gi økt 5G-konkurranse

Det har et noe dobbeltmoralsk preg over seg ettersom USAs kritikk mot Huawei har vært at selskapet har for nære forbindelser til kinesiske myndigheter, men det kan ikke legges skjul på at de to selskapene kunne blitt mer kompetitive i 5G-markedet ved en slik strukturell endring.

Forslaget ble lagt frem under en konferanse der kinesisk spionasje og dets påvirkning i amerikansk økonomi var temaet.

Verdsettes til nær 500 milliarder

Barr sine forslag gikk ut på at man bør samarbeide med de to sentrale aktørene i europeisk telecombransje enten ved å direkte kjøpe opp en tilstrekkelig mengde med aksjer direkte, eller gjennom et sett med private amerikanske og europeiske selskaper.

Annonse


Det er uvisst hvordan Barr har sett for seg finansieringen for de to selskapene som sammen har en markedsverdi på omkring 500 milliarder kroner.

De to selskapene har ikke kommentert forslaget hittil.

Kilde:
Neowin
Reuters

Annonse


Annonse


Annonse