Blått lys
Apper som Flux, som filtrerer ut blått lys, er ikke nødvendigvis så bra for døgnrytmen som du tror.

Annonse


Du har blitt advart mot det blå lyset på telefonen din, men…

Forskere har i lang tid fortalt oss at blått lys kan forstyrre døgnrytmen og at vi derfor bør begrense tiden vi blir eksponert for slikt lys.

Det har nå blitt vanlig å benytte seg av teknologier som filtrerer ut det blå lyset og erstatter det med et varmere lys, noe som i teorien skal kunne bidra til bedre søvn og døgnrytme. Men stemmer det egentlig? Forskere fra Universitetet i Manchester utfordrer nå påstanden om at begrensningen av slikt lys gir positive helseeffekter.

Anbefaler dimmet, kjølig lys på kvelden

Forskerne går faktisk så langt som å si at slike filtre, for eksempel nattmodus, filterbriller og lignende, kan ha negative konsekvenser for døgnrytmen. Dette skal de ha kommet frem til ved å gjennomføre undersøkelser på rotter. Forskerne utsatte rottene for ulike farger og observerte effektene.

Resultatene skal ha antydet at blått lys påvirker rottenes døgnrytme mindre enn gult lys. Tim Brown, som ledet studien, sier at dette gir mening fordi vi allerede eksponeres for mer blått lys på ettermiddagen og kvelden, enn på dagen. Ifølge forskernes resonnement kan appene som filtrerer ut blått lys fortelle hjernen din at det ikke er tid for å legge seg.

Annonse


– Funnene våre antyder at å bruke et dimmet, kjølig lys på kvelden, og et lysere varmt lys på dagen, kan være mer fordelaktig, sier Brown.

Kun på rotter

Men før du kvitter deg med blått lys-filtrene er det viktig å huske på at disse forsøkene ble gjort på rotter, og ikke mennesker. Det er foreløpig ingen bevis for at de samme effektene gjelder for oss. Og det beste er uansett å legge fra seg smarttelefonen før man legger seg.

Kilde:
Inverse

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse