FBI logo
FBI ønsker seg et nytt superverktøy.

Annonse


FBI vil overvåke Facebook, Instagram og Twitter

Bare i år har USA vært rammet av 250 masseskytinger. I forkant av flere av disse hendelsene har gjerningspersonen(e) vært aktive på sosiale medier. Manfifest har blitt publisert, og skytinger har blitt strømmet direkte på sosiale medier.

Nå ønsker FBI at nytt verktøy som gjør det mulig å samle inn enorme mengder data fra de største sosiale medier-selskapene i verden. Målet med et slikt verktøy er å gjøre det mulig for FBI å identifisere trusler raskere.

– Essensielt med en slik tjeneste

FBI leter nå etter en tredjepartsleverandør som potensielt kan tilby et slikt verktøy. Byrået ønsker å samle inn data fra både Facebook, Instagram, Twitter og flere.

Tanken er å overvåke terrorister og kriminelle organisasjoners bruk av sosiale medier slik at de kan fanges opp før handlingene blir begått. FBI annonserte den noe spesielle jobbutlysningen i juli i år.

Annonse
«Med økt bruk av sosiale medier-plattformer blant personer som nå er under etterforskning av FBI, og individer som er en trussel mot USA, er det essensielt å skaffe en tjeneste som gjør det mulig for FBI å identifisere relevant informasjon fra Twitter, Facebook, Instagram og andre sosiale medier-plattformer på en smart måte», skrev FBI i oppfordringen.

«Følgelig trenger FBI nær sanntidstilgang til et bredt spekter av sosiale medieutvekslinger for å få den ferskeste informasjonen som er tilgjengelig for å kunne utføre våre oppdrag».

Dette vil FBI ha tilgang til

Verktøyet byrået ønsker å bruke, vil gi FBI-ansatte tilgang til personers e-postadresse, telefonnummer, IP-adresser, legitimasjon og tilknyttede kontoer på sosiale medier. FBI skal også kunne filtrere og opprette tilpassede varsler, slik at de får beskjed umiddelbart når noe skjer på sosiale medier.

FBI gjør det videre klart at dette verktøyet må sikre at «personvern og krav om sivile rettigheter blir møtt».

Twitter og Facebook kan sette en stopper for planene

CNN har vært i kontakt med Twitter for å høre hvordan selskapet stiller seg til FBIs ønske. En talsperson sier at Twitters vilkår for tredjeparter forbyr utviklere fra å «tillate at myndigheter eller hvilke som helst andre organer – bruker Twitter-data for overvåkingsformål. Punktum».

Facebook har ikke ønsket å kommentere saken, men referer til sine apputvikler-vilkår, som forbyr Facebook-brukeres informasjon fra å bli delt med uautoriserte parter.

«For eksempel kan du ikke bruke data fra oss for å tilby verktøy som brukes for overvåkning», heter det i Facebooks vilkår.

Kilde:
Gizmodo

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse