Galileo lammet av sikkerhetsoppdatering
Sikkerhetsoppdatering førte til at systemet ble lammet.

Annonse


Galileo lammet av sikkerhetsoppdatering

Europas satelittbaserte navigasjonssystem, Galileo, ble fullstendig lammet fredag for to uker siden. Man måtte vente godt over en uke før alle systemene var oppe igjen. Hva var det egentlig som skjedde?

Det viser seg at grunnen til sammenbruddet var en kjede uheldige hendelser. Ved et kontrollsenter var et system falt ut, mens et annet system var lammet som følge av en programvareoppdatering.

Startet i Italia

Den første dominobrikken falt ved Galileos kontrollsenter i Fucino som ligger i nærheten av Roma. Der oppstod det en feil i systemet som sørger for å formidle systemtid til Galileo-satelittene.

Et annet kontrollsenter, som for øvrig befinner seg i Oberpfaffenhofen i Tyskland, har et identisk system. Systemet i Tyskland overtar kontrollen fra det italienske kontrollsenteret om det skulle oppstå problemer med tidssynkroniseringen.

Annonse
Oppdatering blokkerte overtakelse

Da systemet falt ut i Italia var det imidlertid satt i gang en programvareoppdatering i Tyskland. Oppdateringen av systemene i Tyskland skulle sørge for å beskytte mot inntrengere, men førte i stedet til at det tyske kontrollsenteret ikke kunne overta kontrollen fra Italia – noe som igjen førte til at Galileo ble lammet av systemsammenbrudd.

– Beskyttelse mot cyberangrep er viktig, og derfor er det viktig at sikkerhetsprogramvaren er oppdatert, sa Pierre Delsaux, talsperson ved Europakommisjonen.

Han fortsatte videre med å si at oppdateringsrutinene må endres slik at systemet ikke er sårbart mens oppdateringer pågår.

Påregnelig med problemer i testfasen

I vel en uke var nesten alle Galileo-tjenester ute av drift – med unntak av funksjoner knyttet til søk- og redningstjenester. Delsaux poengterte imidlertid at systemet fortsatt er i en testfase, og at slike hendelser dessverre er en del av prosessen.

Enheter som bruker Galileo til navigasjon, kan vanligvis også bearbeide signaler fra andre navigasjonssystemer – herunder signaler fra det amerikanske GPS, det russiske Glonass og det kinesiske Beidou. Følgelig har systemsammenbruddet ikke ført til merkbare konsekvenser for brukere i Europa.

Galileo består for øyeblikket av 22 aktive satelitter. To satelitter testes enda, mens to andre er ute av drift. De to siste satelittene i Galileo-systemet blir etter planen skutt opp i slutten av 2020.

Kilde: Golem.de

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse