Forbrukerne kan vinne krav om prisreduksjon i Apple Store

Apple tapte viktig sak i USAs høysterett

Saken oppdatert 14.05.2014 kl. 03:35

Etter at denne saken kom ut, har Apple uttalt seg til nyhetskanalen CNBC, hvor de sa at App Store “ikke etter noen målestokk er et monopol”. En representant fra Apple uttalte blandt annet:

“Dagens avgjørelse [i høysterett] betyr at saksøkerne kan fortsette videre mot oss i District court [tingrett]. Vi er sikre på at vi vil få en seier når fakta legges på bordet om at App Store ikke etter noen målestokk er et monopol.

[….]
Det store flertallet av apper i App Store er gratis, og Apple tjener ikke noe på disse. Det eneste tilfellet Apple deler fortjeneste i er der hvor utviklerne selv velger å selge digitale tjenester via Apple Store”

Foreløpig seier for forbrukerne

I et pågående massesøksmål mellom en forbrukerergruppe og Apple har USAs høyesterett stemt i forbrukernes favør. Med dette vil Apple kunne saksøkes for brudd på monopol-loven angående prising i App Store.

Annonse

Den opprinnelige saken ble starten i 2011 da en gruppe iPhone-brukere mente Apple bryter med monopol-lovgivningen i USA. Apple har lenge hatt som krav at apper til deres iPhone må selges via App Store, hvor de også da tar 30 prosent av omsetningen fra utviklere.

Utviklere presset til å ta mer betalt

Utviklere på sin side har dermed måttet øke sine priser for å dekke kostnader, og dette mener forbrukerne har økt prisnivået til et uakseptabelt nivå. Ønsket fra forbrukergruppen er at iPhone apper bør tillates solgt utenfor Apples økosystem, det vil si App Store, slik at prisene kunne komme ned igjen uten de 30 prosent i provisjon som Apple tar.

Apples hovedkvarter i California (Ill. Business Insider)

I konklusjonsrapporten fra høyesterett heter det blandt annet:

”I denne saken mener mange forbrukere at Apple tar for mye betalt for apper. Forbrukerne argumenterer spesielt for at Apple har skapt et monopol på salg av apper, og har i sin monopolistiske posisjon brutt loven ved å sette priser til sluttbrukerne mye høyere enn hva som er konkurransedyktig.”

Lang uenighet om brudd på anti-monopol loven.

Tidligere, i 2013, hadde saken blitt avvist i en tingrett i California på grunn av feil i anklagedokumentene, men saken ble så anket videre i en høyere rettsinstans – og så senere til høyesterett av Apple.

Apple på sin side arugmenterer at det ikke er de som setter prisnivåene, og at det å ta et tillegg på 30 prosent for distribusjon av apper i App Store ikke bryter med monopol-lovgivningen i USA.

Men i dag har altså Apple tapt med 5 mot 4 stemmer i høyesterett, og massesøksmålet fra forbrukerne kan gå til neste steg.

Kilde:
MacRumors

Annonse
Annonse