Skjermbilde 2019-05-03 kl. 16.44.41
Model 3-biler får oppdateringen først.

Nå fungerer denne Tesla-funksjonen uten autopilot

Takket være autopilot-funksjonen sørger Tesla-er for å selv holde seg riktig plassert i kjørebanen uten involvering fra sjåføren.

Styrer bilen ut fra gjeldende fil blir sjåføren varslet. Hittil har denne varselsfunksjonen kun fungert når autopilot er aktivert, men det endrer seg nå.

Tesla tilbyr nå Lane Departure Avoidance og Emergency Lane Departure Avoidance-funksjonen selv om autopilot ikke er aktivert.

Funksjonene kommer først til Model 3 og rulles deretter videre ut til alle biler som er bygd etter 2016.

Slik fungerer Lane Departure Avoidance

Denne mekanismen lar sjåføren skru på automatisk korrigering – dette gjør det mulig for Tesla-en å automatisk rette seg opp dersom bilen er på vei ut av en fil (når det ikke er med hensikt, selvfølgelig). Måten Tesla-en avgjør om du faktisk ønsker å bytte fil eller ikke, baserer seg på om du bruker blinklyset. Den sjekker også om du har hendene på rattet. Hvis du ikke har det sørger bilen for å gi deg flere advarsler og påminnelser. Bilen etter hvert senke farten til 25 kilometer under fartsgrensen, eller under den satte farten du har valgt med cruise control. Nødblinken skrus også på.

Du kan skru denne funksjonen av eller på, og den fungerer når du kjører mellom 40 – 144 km/t.

Emergency Lane Departure Avoidance

Denne funksjonen sørger for å styre Tesla-modellen tilbake til en fil. Det skjer hvis bilen oppdager at den forlater gjeldende fil og når det er fare for kollisjon. Den fungerer også når bilen er for nærme kanten på veien.

Funksjonen skrus på automatisk foran hver kjøretur, men kan deaktiveres manuelt for enkeltturer.

Kilde:
Tesla