Apple er i vurderingsfasen etter at Trump har signalisert potensielle tollavgifter på import av produkter fra Kina.

Annonse


Handelskrigen tvinger fram drastiske tiltak

Mens USA er midt i en prosess for å revidere lover som regulerer toll på produktimport fra Kina, er Apple i en usikker posisjon hvor de føler seg truet av Donald Trump sitt forslag om å innføre slik toll også på smarttelefoner.

Har kandidater for ny produksjon

Hittil har ikke Apple vært påvirket av dette, men at ideen luftes som aldri før gjør at Apple føler seg nødt til å flytte om produksjonen fra Kina – landet hvor mesteparten av alle iPhone-modeller hittil har blitt produsert.

Til tross for at de ikke nevnes, har Apple allerede en rekke land som kandidater for å ta over produksjonen i påvente av President Trumps endelige beslutning.

Vurderer enten 10 eller 25 prosent

Forrige måned var han ikke nølende med å fortelle at smarttelefoner og bærbare PC-er står i fare for å bli tollbelagt på samme måte som andre varer, med rater på 10 eller 25 prosent som han begrunnet med at folk kan takle på slike produkter.

Annonse


Bloomberg spår store endringer i aksjeverdien dersom det innføres toll.

Kilde:
Neowin

Annonse


Annonse


Annonse