Apple må svare for seg når de anklages for å ha skapt monopoltendenser med App Store.

Annonse


Apple må svare for seg overfor amerikansk høyesterett

I dag må Apple møte i amerikansk høyesterett for å forsvare seg mot påstandene om at de bryter monopollovgivningen med App Store ved å blant annet kreve 30 prosent av all salg av applikasjoner som går gjennom applikasjonsbutikken på iOS.

Mellomledd, ikke distributør

Apple mener på sin side at deres praksis ikke bærer monopollignende tendenser og at søksmålet er en trussel mot e-handel slik vi kjenner det i dag.

Selskapet siterer en 40 år gammel bestemmelse i en høyesterettsdom, og argumenterer for at de kun opptrer som et mellomledd for utviklere som ønsker å selge applikasjoner til kunder gjennom App Store – de tar samtidig avstand fra dristributør-rollen og mener at denne ikke beskriver deres aktive rolle i systemet.

Forkastet søksmålet

Søksmålet dateres helt tilbake til 2011 og fastslår at Apple har skapt et monopol ved å kun tillate applikasjoner gjennom deres egne applikasjonsbutikk, App Store. Samtidig rettes det oppmerksomhet mot at Apple bruker denne monopolsituasjonen til å kreve urimelige provisjoner av applikasjonssalget.

Annonse


Før saken kom opp til høyesterett forkastet retten i California søksmålet – argumentert i at forbrukerne ikke er direkte kjøpere på basis av gebyrene som dyttes på av utviklerne. I fjor ble denne beslutningen omgjort fordi Apple ble betegnet som distributør fordi de selger iPhone direkte til forbrukerne.

Negative utslag

Den amerikanske handelsorganisasjonen U.S Chamber of Commerce gir uttrykk for støtte overfor Apple, og skriver i en uttalelse at den lave terskelen og de høye kostnadene forbundet med slike søksmål har negativ påvirkning på innovasjon, dårlig utslag i handelen generelt og negative konsekvenser for både utviklere, forbrukere og butikker.

Kilde:
Reuters

Annonse