Firefox fjerner støtten for RSS internt
Snart må du skaffe deg en ekstern RSS leser for Firefox

Annonse


RSS forsvinner fra Firefox

Nå har Firefox teamet erklært RSS dødt.

Derfor skjedde det

Etter å ha vurdert vedlikeholds-, ytelses- og sikkerhets kostnadene for RSS-forhåndsvisningene- og abonnements-funksjonene i Firefox så har de som står bak nettleseren konkludert med at det ikke lenger er bærekraftig å fortsatt støtte RSS i Firefox.

Oppfordrer til å lage RSS utvidelse

Mens Firefox-utviklerne fortsatt tror på RSS, og støtter målene for å ha åpne formater på nettet, så mener de sterkt at den beste måten å møte behovene for RSS bruk  er å invitere til å utvikle gode WebExtensions RSS-utvidelser for Firefox.

 

Kilde
Gijsk

Annonse