Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Diabetes Wellness Sverige- og Apple-logo. (Ill.: Diabetes Wellness Sverige/Apple)

Apple tapte eplelogotvist i Sverige

Mener merket til diabetesstiftelse er for lik.

IDG skriver at Apple har gått på et nederlag i en varemerketvist i Sverige. Målet var Diabetes Wellness Sverige som ble klaget inn for Patent- och registreringsverket (PRV).

Tapte epletvist

Bakgrunnen for klagen er at diabetesforbundet bruker en eple som logo, og Apple mente dermed at stiftelsens registering hos PRV skulle oppheves, skiver nyhetsmediet.

Apple skriver i klagen at eplelogoen til Diabetes Wellness Sverige er for lik deres egen og at “det er visuelle og konseptuelle likheter mellom Apples nevnte rettigheter og det yngre markedet som følge av den felles forekomsten av en eplefigur”.

Apple saksøkes for App Store-logo.

Vant ikke frem

PRV valgte å avslå klagen fra Apple, og stiftelsen Diabetes Wellness Sverige kan dermed fortsette å bruke en eple i logoen. Slik forklarer PRV det og sammenlikner eplene:

“Visuelt foreligger det en viss likhet ettersom begge merkene inneholder en figur av et eple. PRV konstaterer dog at utformingen av fruktene i begge merkene ikke er like.

Eplet i det eldre merker savner en del på en side, samt inneholder ett løv. Eplet i stiftelsens merke er avbildet i sin helhet og har to løv med en annen helling enn i det eldre merket. Inni eplet finnes det et ytterligere figurelement, nemlig et mikroskop. Tillegget av dette figurelementet, så vel som ordlyden av det yngre merker, bidrar til å skille dem.”

PRV skriver også at Apples varemerke er god kjent og at det skal bedømmes deretter, men konstaterer at det ikke holder i dette tilfellet.

Man kan dermed si at Apples klage ikke bar frukter …

 

Kilde:
IDG

Stikkord: Apple, patent, søksmål