Det er kun amerikanere som har rett til privatliv i USA, sier Donald Trump - som kan eksponere millioner av europeere for amerikansk overvåking.
Det er kun amerikanere som har rett til privatliv i USA, sier Donald Trump - som kan eksponere millioner av europeere for amerikansk overvåking.

Annonse


Med denne endringen kan USA lese Gmail-en din uten rettsordre

For at USA-baserte selskaper skal kunne håndtere eposter og elektronisk kommunikasjon fra europeere i USA, har EU og USA forhandlet frem en datasamarbeidsavtale.

1500 selskaper lagrer data i USA
Denne garanterer like rettigheter for europeeres kommunikasjonsdata når de kommer til USA for prosessering.

Det er omtrent 1500 selskaper – fra Apple til Microsoft og Google, som gjør dette i dag.

Men et nytt presidentdirektiv fra Donald Trump snur alt dette på hodet.

Annonse


Retten til privatliv skal bare gjelde for borgere av USA
I følge Engadget skal nå retten til privatliv i USA bare gjelde for personer som er borgere av USA – som er noe som bryter mot den såkalte Privacy Shield-avtalen med EU.

Avtalen ble fremforhandlet mellom EU og USA etter at den forrige avtalen, The Safe Harbor Agreement, ble slått ned av en EU-domstol fordi den ikke ga gode nok beskyttelser for EU-borgeres privatliv.

Privacy Shield gir like rettigheter
Tanken bak Privacy Shield-avtalen er at det skal være mulig for amerikanske selskaper å behandle data fra europeere i USA, uten at de blir strippet for enhver rett til privatliv – ettersom lovene om privatlivets rett i USA bare gjelder for amerikanske borgere.

Under Privacy Shield vil derimot rettighetene under The Privacy Act også gjelde for europeere, som også får tilgang til amerikanske domstoler.

Kan bli sanksjoner
Når avtalen nå ser ut til å bli brutt, åpner det for sanskjoner fra EU mot USA – men det kan ha enda værre konsekvenser.

I ytterste konsekvens kan amerikanske selskaper bli dømt i EU-domstoler fordi de eksponerer EU-borgere for amerikansk overvåking.

Det kan også ha konsekvenser for delingen av informasjon mellom myndighetene i de to forskjellige blokkene – som for eksempel mellom politistyrker.

Kilder
Engadget
TechCrunch
(Bilde: Gage Skidmore, CC)

Annonse