Å lære seg Powershell er veldig viktig som Windows Server-administrator.
Å lære seg Powershell er veldig viktig som Windows Server-administrator.

Annonse


Derfor bør du vite hva Windows Powershell er i stand til

Som lærling begynte jeg tidlig å interessere meg for automatisering.

Liker du det du leser?

Støtt OS-ekspert og ITavisen-blogger Carina Grøttem ved å gi en valgfri engangsdonasjon (beløpet går til forfatteren, ikke ITavisen):

Du kan støtte henne med Vipps. Søk opp nummer:94 89 49 12 i Vipps-appen.

Annonse


Powershell
En av mine fagansvarlige pleide ofte å gi meg oppgaver basert på Powershell der jeg for eksempel skulle legge inn x-antall brukere en Active Directory-gruppe, kun ved hjelp av Microsofts avanserte terminalsystem, eller endre passordet og låse opp brukere via samme terminal.

Under fagprøven min endte jeg også med å bruke litt Powershell – det ga gode resultater, derfor ønsker jeg å dele mine erfaringer med terminalen.

Hva er Powershell?
Powershell er et kommandovindu og OOP (Objective Orientert-språk) som først kom i 2006 til Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Vista.

Powershell er basert på .NET framework. Microsoft ønsket at Windows Server skulle bli mindre, og angrepsflåten enda mindre (det vil si at kodebasen blir mindre og dermed blir det mindre sjanse for at sikkerhetsfeil i koden oppstår eller utnyttes).

I starten var dette «Windows only»-verktøy, men i august 2016 ble Powershell open-source, og vi fikk nå mulighet til å administrere Unix, Linux og Mac OS med dette verktøyet.

Powershell er ikke det enkleste å lære, men overalt på nett finnes det hjelp for hvordan du skal utføre kommandoer, lage scripts og med mer.

Jo, også har Powershell et eget hjelpeverktøy for hva enkelte kommandoer betyr og hvordan du kan bruke dem til scrip eller andre småting som du vil gjøre, skriv «get-help».

Cmd-lets er kommandoer du kan bruke for å administrere Windows-systemer. For eksempel så kan du hente ut sertifikater eller brannmurinnstillinger.

Forskjellen på Powershell og Powershell ISE
Når du søker opp Powershell fra startmenyen får du opp to programmer:

  • Powershell
  • Powershell ISE (Integrated Scripting Environment)

Powershell fungerer som et CMD-verktøy med alle mulighetene til Powershell og CMD.

Det er fult mulig å lage scripts i powershell, men ISE fungerer mye bedre til denne jobben da det fungerer som et tekst editor-program.

Men hvorfor Powershell?
Systemer i dag blir stadig mer tekst- og -kommandobasert. Da Exchange Server 2007 og SQL server 2008 kom, gikk de over til CLI (Command-line interface). Dette gjorde det mer begrenset for hva du kunne gjøre med grafisk interface, men det er ikke nødvendig en dårlig ting.

Her er mine grunner til at en IT-administrator burde ta i bruk Windows Powershell:

1. Det går fortere å administrere:

Tenk deg at du i en middels stor/liten bedrift på 3-4000 ansatte skal fordele alle ansatte inn i forskjellige grupper og distribusjoner. Her blir jeg fort lei og synes det blir tidkrevende hvis jeg skal merke brukere, høyre-klikke også putte dem inn i riktige grupper. Tenk deg å gjøre dette med minst 100-200 brukere..!

For å gjøre jobben mye raskere kan man lage et script for å flytte alle brukerne inn i gruppen eller OU-en.  Dette kan du gjøre ved å notere brukerne eller gruppen de ligger i inn i et Notepad-dokument og lagre det som en .csv-fil og deretter bruke en kommando som heter import-CSV («Comma delimited file»).

Eksempel på et lite script (med denne kan du flytte en gruppe med brukere som du har listet opp i ei csv-fil fra en OU til en annen):

$Allusers = import-csv -path c:\mycsvfile.csv
$ou = “OU=Test,DC=YourDomain,DC=com”
foreach ($user in $Allusers) { Move-QADObject $user -To $ou
}

2. Microsoft-systemer er gått over til powershell

I oktober 2009 gikk Microsoft ut til bladet «Technet Magazine» der de forteller:

«It’s safe to say that the single most important skill a Windows Administrator will need in the coming years is proficiency with Powershell».

Vi ser nå i dag hvor utrolig viktig egenskap det egentlig er. Microsoft Exchange, SQL server og Office 365 har gått helt over til Powershell på administreringssiden. Om ikke alt for lenge så går Windows server 20XX over til Powershell fullt ut.

Derfor er det i seg selv utrolig lurt å allerede nå lære seg å bruke powershell i disse systemene.

3. Det ser bra ut på CV-en

Siden flere systemer i dag bruker Powershell er det også viktig å ha noen som kan det. I jobbsammenheng kan det være en stor fordel å nevne at man kan jobbe med Powershell.

Så hvor og hvordan kan du lære powershell?
Overalt på nettet finner du mange fine guider, videoer, kurs som du kan bruke for å lære deg å bruke systemet. Enkelte bøker som jeg har brukt for å lære meg Powershell er:

• «Learn Windows Powershell in a month of lunches av Don Jones and Jeffrey D. Hicks»

• «Windows Powershell in Action, 2nd edition av Bruce Payette»

Ikke alle bøker er like gode, og jeg har brukt utrolig mye tid på å Google meg frem, se videoer jeg har funnet på nettet eller kurs jeg fant på Udemy.

Kursene jeg har på Udemy heter «Learning Windows Powershell Infiniteskills» og «Powershell: A getting started guide for IT admins av Adam Bertram».

Microsoft har også kjempe flotte guider man kan bruke – spesielt på technet.microsoft.com.

«Hey Scripting guy» er en blogger på Technet med utrolig mange gode tips og guider som brukes aktivt av mange.

Ikke minst så er det å leke i Powershell den beste læremåten. Du lærer utrolig mye rart og nyttig av å bare bruke powershell og hjelpeverktøyene som ligger i programmet.

Annonse