Edward Snowden ønsker å motta en pris i Norge, men først vil han sikre seg mot å bli utlevert til USA.
Edward Snowden ønsker å motta en pris i Norge, men først vil han sikre seg mot å bli utlevert til USA.

Annonse


Edward Snowden saksøker Norge

Advokatfirmaet Schjødt saksøker nå den norske Staten på Edward Snowdens vegne.

Derfor gjør de det
Hvorfor? For å garantere at Snowden ikke blir tvangsutlevert til USA som har sak mot amerikaneren. Schjødt skriver på sine nettsider at:

«Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN har tildelt Ossietzky-prisen for 2016 til Edward Snowden, for hans innsats for ytringsfriheten.

Prisen skal utdeles i Oslo 18. november 2016, og Edward Snowden har et sterkt ønske om å komme til Norge for å motta prisen personlig. Advokatfirmaet Schjødt har fått i oppdrag å tilrettelegge rettslig for at Snowden kan reise trygt til Norge for å motta prisen, uten å risikere utlevering til USA.»

Annonse


Tar ingen sjanser – vil ha det rettslig fastslått
Videre heter det at:

«Vi har i denne forbindelse på vegne av Edward Snowden tatt ut stevning mot Staten ved Justisdepartementet. Norsk PEN ved styreleder William Nygaard har trådt inn i saken som partshjelper.»

«Formålet er å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere Snowden til USA. Snowdens påståtte lovbrudd består i å ha varslet om masseovervåking i regi av det amerikanske etterretningsbyrået NSA. Hans handlinger er klart av politisk karakter, og det er da klart etter den norske utleveringsloven og internasjonal rett at han ikke kan utleveres til USA.»

 

Kilder:
Schjodt
Aftenposten

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse