Sverige innfører aldersgrense på sosiale medier

Ungdom under 16 år kan miste tilgangen til Snapchat og andre sosiale medier.

I midten av desember ble det inngått en avtale mellom EU-parlamentet og medlemslandene som innebærer at selskaper ikke kan håndtere data fra personer under en viss alder.

Aldersgrenser
Landene kan velge mellom 13 og 16 år. Mye tyder på at Sverige velger å gå for den laveste aldersgrensen, men den kan også bli hevet til 16 år.

Dette vil i så fall bety at ungdommer under 16 år kan bli nødt til å spørre foreldrene sine om tillatelse til å bruke sosiale medier som Facebook, Snapchat og Instagram.

Annonse

EU skriver at styrking av personvernet er årsaken til det nye direktivet og de anbefaler medlemslandene til å gå for en nedre grense på 16 år. Landene må innføre direktivet i løpet av de to neste årene.

Les også: EU vil sperre ungdom ute fra Snapchat.

Barneombudet advarer
NRK skriver at Barneombudet forteller at et forslag om å heve aldersgrensene på sosiale medier trolig først bli sendt ut på høring før det eventuelt innføres i Norge.

Seniorrådgiver og ansvarlig for barn og unges personvern i Barneombudet, Thomas Wrigglesworth, forteller til NRK at de ikke ser noen grunn til å innføre aldersgrense på 16 år på sosiale medier.

– Som medietilsynet anbefaler vi at foreldre tar hensyn til barns modenhet og de aldersgrensene tjenestene selv har satt. Det er også viktig å høre hva barn og unge selv mener om aldersgrenser, påpeker Wrigglesworth til NRK.

Forfølges og overvåkes
Sosiolog ved NTNU, Berit Skog, forteller til NRK at hun frykter konsekvensene av å nekte barn og unge helt opp til 16-årsalderen fri adgang.

– Dette vil stenge mange unge ute fra bruken av kommunikasjonsmidler som de alt bruker, og som både fungerer som viktige sosiale kanaler og informasjonskanaler, sier Skog til NRK.

Seniorforsker Petter Bae Brandztæg ved Sintef sier til NRK at dagens unge er kanskje den mest overvåkede ungdomsgenerasjonen noensinne.

– Nå skal de fotfølges i sosiale medier også. Dette synes jeg høres uklokt og urovekkende ut, sier Petter Bae Brandtzæg til NRK.

 

Kilder:
NRK 1, 2,
IDG,
Dagens Nyheter

Annonse
Annonse