PSTs hovedkvarter i Nydalen i Oslo

Annonse


Så ofte ble norske mobiler overvåket i fjor

Aftenposten har fått innsyn i tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som tidligere har vært hemmeligstemplet.

Avslører
Tallene avslører at det ble opprettet såkalte «mobilregulerte soner» i 35 tidsperioder i fjor. Aftenposten skriver at myndighetene skal varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter i gang med mobilovervåkning, men tallene er likevel ikke fullstendige.

Oslo-politiet har tidligere innrømmet overfor Aftenposten at de bruker falske basestasjoner for å overvåke mobiler minst én gang hver eneste uke. Dermed er det grunn til å tro at de faktiske tallene er høyere enn oppgitt.

Nkom forteller til Aftenposten at overvåkingsutstyret brukes «i korte perioder». Det kan være mer enn ett døgn, men ikke flere uker eller måneder.

Annonse


Endret rutinene
I fjor ble det også avslørt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har drevet med mobilovervåking i strid med loven, da de bevisst unnlot å varsle tilsynsmyndighetene, slik loven krever.

Året før kom det ett varsel til Nkom, det var fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). I 2015 steg tallet kraftig, og avdelingsleder John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forteller til Aftenposten at PST, NSM og politiet har blitt bedre til å varsle.

– Ja, vi har ikke noe grunnlag for å tro noe annet, sier han til Aftenposten.

IMSI-fanger
Politiet og PST bruker såkalte IMSI-fangere til å overvåke mobiler på et bestemt område. Disse utgir seg for å være ordinære basestasjoner og signalene er så sterke at de overgår signalene fra andre basestasjoner.

Med IMSI-fangerne kan politiet overvåke alle som er koblet til, og identiteten til inntil 1000 brukere registreres på kun minutter.

 

Kilde:
Aftenposten

Annonse