Annonse


Dette har Jobs og Zuckerberg til felles

Hva er en del av hemmeligheten til Steve Jobs’ og Mark Zuckerbergs suksess?

Produkt, produkt, produkt
Rent bortsett fra at begge er veldig produktfokuserte, er det en annen veldig viktig ting som skinner gjennom:

Zuckerberg, som Jobs, kjenner sine svakheter, men fyller ut dette med personer som er kjempeflinke på det de ikke nødvendigvis er best til.

Robert Sutton er Stanford professor, og kan en hel del om organisasjoner, og hva som får et selskap til å tikke riktig.

Annonse


Les også: – Microsoft-sjefen snakker jo bare svada.

Steve Jobs viser frem iPad for første gang i 2010. Jobs ble veldig god på å plukke de personene som utfylte hans personlighet og egenskaper. (Ill.: IMAGO/All Over Press)

– Jobs ble bedre med årene
Han påpeker at mens Jobs ble flinkere og flinkere på sine eldre dager å kjenne sine svakheter, har Zuckerberg tatt til seg dette veldig tidlig.

«Om man ser på Zuckerberg, så er mannen veldig, veldig fokusert på produkt, men er trolig ikke så veldig god på mellommenneskelige relasjoner.

Så på den ene siden kan man si “Han er en person med svakheter”, men en smartere ting å legge merke til er å si: “Er det ikke imponerende at han omgir seg med personer som kan tingene han ikke kan?”,» forklarer Sutton.

Den store visjonen
Sutton:

«Jeg snakket med en av medarbeiderne på Next-teamet som arbeidet med Jobs i nesten 20 år. Han fortalte at når Steve ble eldre så visste han hva han kunne, og ikke kunne gjøre.

Han ble veldig god på det å lære seg å omgi seg med mennesker som både kunne realisere idéene hans, og som samtidig kunne de tingene han ikke kunne.»

Kilde:
Time

Annonse