Annonse


Vil gjøre anti-tyveri obligatorisk

En omstridt lov som vil gjøre det påbudt for alle nye mobiltelefoner å ha en såkalt «kill switch» gikk i natt norsk tid igjennom i Senatet i delstatsforsamlingen i California.

Automatisk ubrukelig
En «kill switch» er en funksjon som fjernstyrer telefonen slik at den blir ubrukelig dersom den blir stjålet.

Som i Norge må du i USA kontakte teleoperatøren for å få dem til å dekativere SIM-kortet dersom telefonen din forsvinner.

Politikerne i California vil at samtlige nye telefoner i tilleg skal ha forhåndsaktivert programvare som gjør selve telefonen ubrukelig.

Annonse
Er allerede på plass
Allerede i dag mange av modellene som selges en innebygd funksjon som sletter alle data og dermed gjør telefonen ubrukelig også dersom tyven setter inn et nytt SIM-kort.

Apple innførte et slikt system med iOS7, og det finnes også en tilsvarende muligheter i Android.

Dette ønsker politikerne skal være obligatorisk og alltid på.

Møter motstand
Forslaget har møtt motstand både hos mobilselgere og teleoperatører i USA.

Teleoperatørene frykter at de går glipp av store inntekter dersom telefoner blir tatt av nettet ved en feiltakelse og rettmessige kunder ikke lenger kan bruke dem.

Bekymring hos forhandlere
Forhandlerne er på sin side bekymret over at de må sjekke hver enkelt telefon for å forsikre seg om at den er lovlig å selge.

De mener det kan blir vanskelig å flytte telefonene over delstatsgrensene, slik at en telefon «importert» for eksempel fra Arizona blir uovlig å selge i California.

«Alle» er med
Mobilprodusentene er derimot positive. Både Apple, Samsung, Google, HTC, Motorola, Huawei, Microsoft og Nokia er enige om at at forslaget er en god idé.

Det er likevel uklart om de møter politikernes krav fullt ut.

Samsung med egen løsning
Samsung har for eksempel foreslått en egen løsning der de bruker progamvaren LoJack. Dette vil imildertid påføre brukerne en ekstra utgift på 30 dollar pr. år.

Til gjengjeld betaler Samsung 600 dollar til den uheldige eieren dersom telefonen ikke blir funnet.

Lengre prosess
Selv om lovforslaget nå har fått flertall i deltatsforsamlingens ene kammer (Senaet), er det ikke sikkert det får flertall ved plenumsavstemningen.

Og for det flertall, skal det til slutt godkjennes av guvernøren Jerry Brown.

Fint for forsikringsbransjen
Skjer dette, vil loven trolig får smitte-effekt til andre delstater. Og det kan jo tenkes at også europeiske og kanskje også norske forbrukermyndigheter tar opp ideen.

Med en obligatorisk «kill switch» vil det trolig bli mindre attraktivt å stjele mobiler, noe forsikringsbransjen nok vil sette pris på.

Færre telefoner
Dette vil imidlertid være dårlige nytt for forhandlerne, som trolig vil selge færre telefoner når antall tyverier går ned.

Mange mistenker at dette er den egentlige årsaken til skepsisen.

Kilde:
CNet

 

 

 

 

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse