Annonse


Så store blir harddiskene i 2020

I dag er 4TB det største du får plass til på en enkelt 3,5 tommers standard harddisk.

Nådd grense
Neste år kommer 5TB-diskene, og i 2020 vil vi ifølge harddiskprodusenten 
Seagate muligens lansere 20TB-disker.

Grensen for hva som er mulig å få plass til er på det som grunnleggende sett bare er sett med TB-disker er  imidlertid i ferd med å bli nådd. 

Mulig å presse inn 1Tb
Derfor må det ny teknologi til som fortetter enda mer enn tilfellet er i dag, med disker som klarer opptil 625Gb (altså Gigabits) pr. kvadrattomme.

Annonse


For å lage disker som tar opptil 20TB må Seagate klare å presse inn 1Tb pr. kvadrattomme. Men da er også den såkalte superparamagnetiske grensen nådd.

Knøttsmå spor
Seagate skal bruke såkalt SMR (Shingled Magnetic Recording) og HAMR (Heat Assisted magnetic Recording) for å presse de siste nanometrene ut av diskene sine.

Dagens harddisker bruker PMR (Perpendicular Magnetic Recording), noe som gir spor på 75 nanometer – noe som faktisk er mindre enn et influensavirus.

Vil bruke helium
Konkurrenten Western Digital skal på sin side prøve seg med helium-fylte disker for å oppnå mer enn 4TB. Heliumen gjør at flere plater enn i dag kan legges oppå hverandre inne i kabinettet.

De første diskene av denne typen er ventet før jul.

Ikke mindre SSD
Samtidig har NAND-disker (som brukes i SSD – Solid State Drive) møtt veggen når det gjelder fysisk størrelse. De kan rett og slett ikke bli mindre med dagens teknologi.

Disse er i dag på maks 1TB, noe som er altfor lite for å dekke de lagringsbehovene som mange har. 

Prisen er også et problem. Mens en 4TB harddisk koster mellom 2000 og 3000 kroner, ligger 1TB SSD på godt over 4000.

Kilde:
Computerworld.com