Annonse


Vil ha særskatt på telefoner og brett

Det er en kjent sak at franske rettighetshavere og interesseorganisasjoner innen media, kunst og kultur er ekstremt aggressive når det gjelder å drive inn penger fra digitale aktører.

Vant mot Google
For eksempel klarte franske aviseiere til resten av verdens forundring å få Google til å betale 450 millioner kroner inn til et fond som skal hjelpe avisene å bli bedre på nett.

Dette som kompensasjon for at Google lenker til avisene (noe vi her hjemme synes er bare bra).

Egen skatt
Nå forsøker de seg igjen.

Annonse


For ifølge BBC foreslår den franske regjeringen en egen skatt på smarttelefoner og nettbrett.

Går til kultur
Skatten skal i henhold til lovforslaget settes til én prosent av salgssummen.

Pengene skal gå til fransk kultur for å gjøre denne bedre rustet til å stå i mot presset fra utlandet, og da spesielt USA.

– Skummer fløten
Allerede i dag må radio- og TV-stasjoner betale en tilsvarende avgift, men det slipper altså selskaper som Apple og Google.

Lovforslaget er en måte å inndrive en slags «TONO-avgift» fra IT- og nettselskaper, som i franske politikeres øyne skummer fløten av markedet uten å betale noe tilbake.

– Dyrt utstyr
– I dag har vi ekstremt sofistikert teknisk utstyr som er ekstremt dyrt å kjøpe, men som ikke bidrar noe til å finansiere innholdet som sirkulerer på det samme utstyret, sier den Frankrikes kulturminister Arelie Filipetti.

Hun og hennes kolleger i regjeringen ser på kampen om de digitale selskapenes penger i sammenhengen med det som ses på som en nasjonal kamp for å beholde landets kultur og særpreg.

Annonse


Annonse


Annonse