Nokias har plutselig blitt Apples forbundsfelle i krigen mot Samsung.

Annonse


– Stopp Samsung!

Nokia og Apple har i mange år vært i tottene på hverandre.

Forlangte alt stoppet
I 2009 innledet finnene en lang prosess mot Apple, som de mente hadde stjålet det meste fram dem.

Faktisk gikk det så langt at Nokia forlangte at samtlige Apple-produkter skulle stoppes – både iPhone, iPod, iMac og Macbook.

Forlik med ukjent sum
Nokia vant – utrolig nok. De to partene inngikk i 2011 et forlik som innebar en ukjent engangssum til Nokia og årlig «husleie» (også her er størrelsen på beløpet ukjent) fra Apple.

Men krigen mellom de to var ikke over med det. Like før jul i fjor tapte Apple mot selskapet MobileMedia, som eies av Sony, Nokia og et tredje selskap som lisensierer MPEG-patenter.

Velger side i krigen
Derfor er det nokså underlig at Nokia nå velger Apples side i krigen mot Samsung.

For det gjør de nemlig, ifølge Reuters.

Vil ha full stopp
I en begjæring til den amerikanske appellretten ber Nokia om full stopp (permanent injunction – endelig forføyning) av salget av Samsung-produktene de mener bryter Apple-patenter.

Nokias advokat Keith Broyles mener at dommer Lucy Koh i Samsung/Apple-saken tar feil når hun mener at Apple må påvise en forbindelse mellom patenter og etterspørselen etter telefoner for å få på plass et salgsforbud mot Samsung.

– Kan gjøre stor skade
– En slik kjennelse kan komme til å forårsake vidtgående skade på USAs patentlandskap, heter det i innsigelsen som han har levert på vegne av sin klient.

Rettssaken i San Jose i fjor endte med knusende seier for Apple, men seieren har senere blitt spist opp av juridiske spissfindigheter.

Ble ikke stoppet
Blant annet ble det klart at salget av de Samsungs produkter ikke kunne stoppes.

Nå har altså Nokia satt inn støtet, som alliert på Apples side. Så får vi se om det hjelper.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse