Slike skjermer kan også brukes til å se TV. Det har den franske kulturministeren skjønt.

Annonse


TV-lisens på PC-skjermer

Arbeiderpartiet og flere andre partier på Stortinget har vært inne på tanken om å erstatte den nåværende NRK-lisensen med en generell skatt på utstyr som brukes til å konsumere media.

Ikke aktuelt i Norge
Men i 2011 gjorde daværende kulturminister Trond Giske (Ap) det helt klart at det ikke er aktuelt å utvide NRK-lisensen til PC og mobil.

I Frankrike, derimot, kan dette nå bli innført.

Samme som Tyskland
For den nyvalgte sosialistregjeringen med Francois Hollande i spissen vurderer nå å skattlegge PC-skjermer, for å sikre seg at de som ser TV foran andre skjermer enn en tradisjonell TV også betaler lisens.

Annonse


Det er den nybakte kulturministeren Aurélie Filippetti som har fremmet tanken, eller rettere sagt spørsmålet.

– Er det nødvendig å utvide denne avgiften til dataskjermer, selv når man ikke har en TV? spør kulturministeren i et intervju med den franske TV-kanalen RTL.fr .

Og hun svarer selv slik:

– Spørsmålet er åpent.

Hun viser til at et lignende system allerede er innført i nabolandet Tyskland.

Ikke i tillegg
I dag betaler franske TV-seere 125 euro (om lag 938 norske kroner) pr. år i lisens.

Om den nye ordningen innføres, vil ingen betale mer. Men de som i dag bare ser TV via PC, nettbrett eller mobil vil måtte betale det samme som alle andre.

Annonse


Annonse


Annonse