11 000 heldige studenter i Sydney får denne neste år.

Annonse


Får svi for 4G-påstand

I Australia som i Norge og andre steder utenfor USA har Apple påstått at den nye iPad kan brukes med 4G-nettet.

Pålegg fra myndighetene
Det er grundig tilbakevist, siden iPad vitterlig bare fungerer på det amerikanske nettet og ikke på nett i Europa og Australia.

Myndighetene i Australia var tidlig ute med å påpeke dette, og ba Apple fjerne henvisningen til 4G i sitt reklamemateriale.

Godtar bot
Dette rettet de seg delvis etter, ved hjelp av liten skrift og noen små omformuleringer. Men uttrykket «4G» ble fortsatt brukt, på tross av advarslene.

Nå er imidlertid alle henvisninger til 4G fjernet, både i Norge og Australia.

Apple ifølge den australske avisen The Australian nå også godtatt en bot fra australske myndigheter på 2,25 millioner australske dollar – om lag 13 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Tilbyr erstatning
De erkjenner dermed at reklamen var misvisende.

Apple har tidligere tilbudt de som kjøpte 3. generasjons iPad i den tro at de kunne bruke det australske 4G-nettet erstatning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse