Rettighetshaverne og deres advokater prøver desperat å kutte nettforbindelsen til The Pirate Bay. Men det har vist seg vanskelig.

Annonse


60 blir kan bli kastet av nettet

I mai 2009 vedtok Frankrike den såkalte HADOPI-loven. (HADOPI er navnet på institusjonen som skal håndheve loven, Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet).

Sender advarsler
Loven innebærer blant annet at nettleverandørene pålegges å bidra til å spore opp de av kundene som driver med ulovlig fildeling.

Når IP-adressene er kartlagt og navnene på de som eier maskinene er funnet, blir det sendt advarselsbrev til synderne.

Tre ganger og rett ut
Ved første advarsel skjer det ingen ting. Heller ikke ved andre gangs advarsel, selv om språkbruken her blir hardere i tonen.

Annonse


Men om du blir tatt en tredje gang, er straffen nådeløs: Da blir du rett og slett tatt av nettet i mellom to måneder og ett år, avhengig av hvor grov overtredelsen er.

60 har fått tre brev
Nå har de første franskmennene begynt å merke virkningene av loven.

60 franskmenn har nå fått den tredje og siste advarselen, og kan dermed bli kastet ut som kunder. Men først skal de gjennom en rettslig prosess som avgjør om dette virkelig skjer.

Kommer på svarteliste
Advarselen blir videresendt også til andre Internett-leverandører, slik at man ikke kan starte opp igjen med et linje fra et annet selskap.

Til alt overmål må de som står på denne svartelisten betale kostnadene ved å ha Internett i oppsigelsesperioden, selv om de ikke lenger har tilgang.

Blokkeringen gjelder i fra to måneder til ett år.

Praksisen har møtt hard kritikk, både internt i Frankrike og fra EUs side. EU har allerede en lov som slår fast at Internett-tilgang er en menneskerett.

650 000 har fått første advarsel
Nå står flere franskmenn i faresonen. For hele 650 000 har fått førstegangsadvarsel. Av disse har 44 000 fått andre gangs advarsel.

Mens plate- og filmbransjen jubler, frykter nå kritikerne at et stort antall franskmenn vil bli stengt ute fra nettet, med de samfunnsmessige og menneskelige virkninger det kan gi.

Kilder:
Techdirt.com
Torrentfreak.com

Oppdatert 8/8-2012 kl. 14:10.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse