Er denne karen den han gir seg ut for å være? Det kan vi snart klare å finne ut.

Annonse


ID-sjekk av virtuelle personer

Ansiktsuttrykkene og oppførselen til kunstige personer på nettet kan føre til at vi snart kan fastslå med større sikkerhet hvem de virkelig er.

Kan brukes av politiet
Det mener forskere ved Louisville-universitetet i Kentucky, USA.

Ifølge forskerne kan slike metoder brukes i situasjoner der innloggingsdata ikke er tilgjengelig for politiet.

Falsk identitet
Forskerne kan tenke seg situasjoner der en spiller de vil ha tak i av ulike årsaker ikke lar seg identifisere umiddelbart.

Annonse


For eksempel kan det være snakk om falsk identitet eller identitetstyveri.

Øker i antall
Etter hvert som antallet virtuelle personer på nettet øker, vil det være stadig viktigere å finne metoder som kan identifisere dem, mener dr. Roman Yampolski.

Sammen med teamet sitt har han utviklet teknikker som sammenligner oppførselen til ulike avatarer. Dermed kan man for eksempel fastslå med ganske stor sikkerhet om det er samme person som kontrollerer dem.

Tidlig fase
– Arbeidet er i en svært tidlig fase, og vi samler fortsatt inn data. Så langt har vi hatt stor sukess, sier dr. Yampolski til BBC.

Det finnes i dag en rekke spill og virtuelle verdener der folk opptrer med alter ego.

Annonse