Fildeling er i seg selv ikke straffbart, og verktøyene som brukes til det er dermed ikke ulovlige, konkluderer spansk rett.

Annonse


Trygler om å bli stilt for retten

Danske Henrik F. E. Andersen har begått en forbrytelse. Han har kopiert sine egne DVD-plater. Eller mer korrekt: For å kunne kopiere platene (lovlig) har han brutt kopisperren (ulovlig).

Vil gjøre opp for seg

Andersen ville legge filmene sine inn på en NAS-server, slik at han kunne se dem hvor som helt via en PC med nettforbindelse.

Andersen vil nå gjerne gjøre opp for seg. men det får han ikke lov til.

Ville ikke anmelde

Han har levert en skriftlig og detaljert tilståelse til politiet, via sin advokat Thomas Schlüter. Han har også informert den danske Antipiratgruppen, som forfølger fildelere og kopister med hard hånd. Han har ikke fått svar.

Annonse


Andersen hadde forventet å bli anmeldt av Antipratgruppen, men måtte altså anmelde seg selv.

Ga politiet frist

Men det ser ikke ut til at politiet tar saken særlig alvorlig heller. Andersen ga politiet en frist til 1. desember, men har ennå ikke hørt noe.

Han forlanger å bli tiltalt og få prøvet sin sak for retten, men det ser ikke ut til å skje.

Loven er klar

I den danske åndsverklovens paragraf 75c heter det:

Det er ikke tilladt uden samtykke fra rettighedshaveren at foretage omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger..

Dette er samsvarende med den norske åndsverkslovens pragraf 53a, som sier:

Det er forbudt å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å for å kontrollere eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk.

Hva er «effektiv kopisperre»?

Det er dermed ingen tvil om skyldspørsmålet her, selv om begrepet «effektive tekniske foranstaltninger» nok kan gi rom for fortolkninger.

Kopisperren (CSS) på DVD-plater ble som kjent brutt av norske Jon Johansen og hans medsammensvorne, og brytes nå av så godt som hvert eneste DVD-kopieringsprogram på markedet – uten at filmbransjen ser ut til å gjøre noe med det.

Blu-ray er det litt verre med. Men heller ikke denne kopisperren kan i dag betegnes som effektiv.

Har begått 100 lovbrudd

Andersen har så langt rippet 100 DVD-plater til serveren sin. Dersom hvert enkelt forhold er straffbart, burde han risikere en saftig bot, og kanskje et opphold bak murene.

Advokaten hans jobber nå på spreng for å få den ellers svært lovlydige klienten sin dømt, men som sagt uten å lykkes.

Politisk aksjon

Den kopierende dansken er ikke masochist, og har ikke noe ønske om å tilbringe tid i fengsel.

Han sier at han gjør dette som en politisk aksjon, for å synliggjøre at loven det han mener er et åpenbart sprik mellom adgangen til å kopiere til eget bruk og forbudet mot å foreta de tekniske grep som er nødvendig for å gjøre dette.

Her kan du se en YouTube-video fra Dansk DR2 der programlederen Nikolaj Sonne forklarer hva som er hensikten med aksjonen:

I en tidligere versjon av denne artikkelen kunne det se ut som om det var Danmark Radios programvert Nikolaj Sonne som var «piraten». Dette medfører selvsagt ikke riktighet, og ITavisen beklager forvekslingen både overfor Sonne og Danmarks Radio.

Kilder:
Ekstrabladet
Enfrustrertforbruker.dk
Comon.dk