DHCP har hittil hindret folk i å ta kopier via HDMI-kabelen. Nå er trolig dette hindret brutt.

Annonse


Endelig skikk på HDMI-merkingen

Hittil har forvirringen vært stor når det gjelder hva slags HDMI-kabler som støtter hvilke systemer og standarder.

Skjæringsdato
For eksempel kan man fortsatt komme borti kabler som ikke overfører lyd, eller som ikke klarer full HD med 1080p. I enkelte tilfeller «snakker» ikke TV og signalkilde med hverandre i det hele tat, og svart skjerm er resultatet.

Fra 1. nyttårsdag må alle som lager utstyr med HDMI-kobling rette seg etter de såkalte HDMI Adopted Trademark and Logo Usage Guidelines.

Fem typer
Disse retningslinjene deler HDMI-kablene inn i fem kategorier. Disse er:

Annonse


  • Standard HDMI-kabel
  • Standard HDMI-kabel med ethernet (kablet nettverk)
  • Standard HDMI-kabel for bil
  • Høyhastighets HDMI-kabel
  • Høyhastighets HDMI-kabel med ethernet

Fortsatt mange standarder
I tillegg finner vi naturligvis alle generasjonene med HDMI-tilkoblinger: 1.0, 1.1, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a, 1.3b, 1.3b1, 1.3c og ikke minst 1.4. Disse er i de fleste tilfeller, men ikke alltid, innbyrdes kompatible med hverandre. Og merkingen er så godt som ikke-eksisterende.

Tidvis kan man komme borti helt uforutsigbare problemer som får en til å sende en varm tanke til Scart-alderen…

3D-støtte i ny versjon
Den siste generasjonen 1.4 er ennå ikke tilgjengelig på privatmarkedet (men brukes i studiosammenheng), og det er usikkert når den kommer.

Det nye med 1.4 er blant annet 3D-støtte.

Alle detaljene finner du i en fyllestgjørende Wikipedia-artikkel og på HDMI.org.

Annonse