Scientologikirken «bomber» nettet med mot-informasjon. Det vil Wikipedia nå ha en slutt på.

Annonse


Wikipedia blokkerer scientologer

Artikler om kontroversielle emner på Wikipedia går ofte inn i en endeløs loop av korrigeringer og mot-korrigeringer.

Hær av «desinformanter»

Dette gjelder i høy grad for hovedartikkelen om Scientologikirken, der motstandere og medlemmer på daglig basis kappes om å endre hverandres opplysninger.

Scientologikirken «bomber» nettet med mot-informasjon. Det vil Wikipedia nå ha en slutt på.
(Ill.: Emberglow)

Scientologikirken har en hel stab av folk som så å si utelukkende har i oppgave å tråle nettet for innlegg om kirken og korrigere dem slik at det som står der er i tråd med sektens syn.

Falsk identitet

Nå har Wikipedida-ledelsen sett seg lei på denne organiserte virksomheten. Derfor har de nå bestemt at samtlige IP-adresser som er registrert i Scientologikirkens navn skal utestenges.

Wikipedia vurderte å blokkere for enkeltadresser, men fant dette vanskelig siden scientologene driver med såkalt «sockpuppeting», der de bruker falsk identitet.

Annonse


Truer nøytraliteten

Wikipedia har derfor valgt å både blokkere for scientolog-adresser og adresser som bruker såkalt åpen proxy. De er klar over at dette kan ramme uskyldige, og har derfor åpnet for søknader om unntak.

Begrunnelsen for blokkeringen er at scientologene med sin organiserte desinformasjonsvirksomhet truer Wikipedias nøytralitet i religiøse og politiske spørsmål.

Kilde:
The Register