Frankrikes kulturminister Christine Albanel fikk det som hun ville. Nå sprer frykten seg blant franske fildelere.

Annonse


«Three Strikes»-loven vedtatt

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i går med 296 mot 233 stemmer den omstridte loven som påbyr Internettleverandører å treffe tiltak mot ulovlig fildeling.

Første nasjonale lov

Loven åpner for det såkalte «Three Strikes»-prinsippet, der fildelere regelrett kan bli kastet ut av nettet dersom de etter tre advarsler ikke slutter å laste ned opphavsbeskyttet materiale som piratkopiert film, spill, musikk og programvare.

Loven gir også adgang til omfattende overvåking, slik at ingen pirater – uansett om de er store fisker eller små privatbrukere – skal kunne kjenne seg trygge.

En slik praksis har vi sett på privat basis i USA, men det er første gang et land vedtar en nasjonal lov av denne typen.

Annonse


Forvirrende saksgang

Loven har en lang og forvirrende historie bak seg. Først ble loven vedtatt i Senatet, Frankrikes «Overhus». Dette skjedde svært sent på kvelden, da de fleste motstandere av loven (les: venstresiden) hadde gått hjem til Paris-leilighetene sine. I neste runde ble loven avvist i nasjonalforsamlingen, etter at venstresiden mobiliserte.

Nå skal loven videre tilbake til Senatet, men siden Senatet i utgangspunktet trumfet den igjennom, forventer ingen at den blir stoppet der. Deretter skal president Nicolas Sarkozy undertegne den, før den endelig kan tre i kraft.

Stikk i strid med EU-lov

Loven står i skarp kontrast til EUs nye telekommunikasjonslov som etter en aksjon fra aktivister tilknyttet det svenske Piratpartiet ble vedtatt med et tillegg som garanterer mot akkurat den samme praksisen som Frankrike nå innfører.

Hvordan dette kunne skje, er det ikke mange som forstår. Men Frankrike som et av de tre største, eldste og mest innflytelsesrike landene i EU har trolig tyngde nok til å stå i mot et eventuelt press fra EU sentralt – under henvisning til at det er viktigere å beskytte fransk kultur.

Gift med artist

President Sarkozy er gift med Carla Bruni, den opprinnelig italienske sangerinnen som ble en Frankrikes mest kjente artister.

Bruni ga i fjor ut sitt tredje album, Comme si de rien n’était. Dette albumet har blitt lastet ned i stort monn av franske fildelere.

Kilde:
ecrans.fr

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse