Skype for iPhone - det er fa'li det....

Annonse


Teleselskap blokkerer Skype

Det tyske teleselskapet Deutsche Telekom sperrer nå nettet sitt for Skype og annen VoIP (Voice over IP)-trafikk.

Gratis med WiFi

Årsaken er offisielt at den høye trafikken som internettsamataler gir kan virke forstyrrende for andre kunder. Samt at de får skylda dersom Skype-systemet ikke virker som det skal.

Men mistanken går likevel til pengesekken. For Deusche Telekom og andre teleselskaper taper etter alt å dømme en del penger på at folk bruker IP-telefoni i stedet for vanlig mobil – i hvert fall dersom de logger seg på annet trådløst nett via WiFi.

Høyere satser

De fleste mobiltelefoner kan nå bruke IP-telefoni, både gjennom WiFi og 3G. Med 3G teelselskapet fortsatt penger, men trolig ikke så mye som de ville ha gjort dersom kunden hadde brukt GSM-systemet.

Annonse


Spesielt gjelder dette i utlandet, der det ofte er betydelig høyere satser på vanlige samtaler enn på datatrafikk, regnet i minuttpris.

Eneste i verden

Deutsche Telekom er et verdensomspennende selskap. Ironisk nok har de ikke innført VoIP-forbud i andre deler av verden. Ledelsen sier for eksempel rett ut at de ikke vil gjøre det samme i USA med T-Mobile, som de eier.

Ingen av Deutsche Telekoms konkurrenter – verken i Tyskland eller andre steder – har tilsvarende forbud. Tvert i mot hilser selskaper som AT&T og O2 VoIP velkommen, og legger til rette for Skype og andre aktører på alle vis.

Kaster ut alle som prøver seg

Deutsche Telekom har monopol på iPhone-salget i Tyskland. Men de er ikke fornøyd med å sperre Skypes iPhone-applikasjon, som ble lansert på App Store mandag denne uka, og kan også brukes sammen med iPod Touch.

Alle forsøk på å komme rundt forbudet – både med alternativ iPhone-programvare og andre mobiltelefoner – vil medføre stenging av abonnementet.

– Teknikken ikke god nok grunn

Skypes advokat Robert Miller reagerer kraftig på det tyske forbudet

– De later som om årsaken er av teknisk karakter, men dette er grunnløst. Skype virker helt fint på iPhone, noe hundretusener av mennesker kan bekrefte, sier han til Information Week.

De første rapportene fra brukerne av iPhone-applikasjonen er ikke spesielt positive, så det kan kanskje tenkes Deutsche Telekom har et poeng likevel…

Annonse