Franske fildelere kan puste lettet ut - enn å lenge.

Annonse


Franske fildelere skjelver

Dersom Nicolas Sarkozy og han regjering får det som de vil, kan Frankrike få verdens strengeste lov mot fildeling.

«Three strikes» på fransk

Dersom lovforslaget som nå skal opp til debatt i den franske nasjonalforsamlingen blir vedtatt, vil fildelere som gjentatte ganger har lastet opp eller ned opphavsbeskyttet materiale bli kastet ut fra Internett.

Det franske lovforslaget er inspirert av den såkalte «three strikes»-regelen, som mange amerikanske bredbåndsleverandører praktiserer.

Kan stenge kontoen

Dette systemet fungerer slik at du først får en e-postadvarsel dersom din bredbåndsleverandør har oppdaget at din IP-adresse figurerer på et fildelingsnettverk der piratvare utveksles.

Dersom du blir «tatt» en gang til, vanker det ny advarsel. Og blir du tatt en tredje gang, har bredbåndsleverandøren rett til å stenge kontoen din.

Praksis i USA

Dette blir altså praktisert på privat basis i USA, og er ikke bestemt i noen lov. Private selskaper har stor frihet , bare de opplyser kundene om vilkårene for bruk på forhånd.

Det er ingen hemmelighet at det er påtrykk fra plate- og filmbransjen som har ført til at mange amerikanske bredbåndsleverandører har sett seg nødt til å gå inn på en slik praksis.

Blir utestengt overalt

Ironisk nok har dette ført til at kundene flykter til andre selskaper, som har like stor rett til ikke å true kundene sine på denne måten.

Den franske regjeringen vil gardere seg mot slike hull. Derfor vil de som blir tatt for ulovlig fildeling kunne risikere å bli bannlyst fra Internett overalt – i hvert fall så lenge de befinner seg i hjemlandet.

Motstandere hevder at lovforslaget vil svekke rettsikkerheten til det franske folk. Dette fordi det er lett å forfalske IP-adresser, og at uskyldige dermed kan rammes mens de virkelige lovbryterne går fri.

Kilde:
Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse