Steve Jobs mistet ikke 50 ansatte likevel.

Annonse


Nekter å bøye seg for Norge

Apple nekter fortsatt å åpne iTunes-musikk

Nekter å åpne for andre

Norske forbrukermyndigheter krever at Apple åpner musikk kjøpt på iTunes slik at den kan spilles på andre spillere enn Apples iPods og iPhones.

Saken har rullet og gått lenge, og det siste nyheten er at det ikke er noe nytt: Apple nekter å følge forbrukermyndighetenes krav fra 2006.

– iTunes har vist manglende vilje til å komme oss i møte i vårt krav, og vi forbereder oss nå til behandling av saken i Markedsrådet, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Annonse


Tøndel svarer

iTunes-avdelingen til Apple har hyret Espen Tøndel som advokat (kjent fra fildelingsdebatten) og de har svart Forbrukerombudet i et brev (PDF). I brevet heter det blant annet:

«I Deres brev har De bedt om finansielle opplysninger fra iTunes. Vi antar at denne anmodningen knytter seg til salg fra iTunes Store i Norge. Ettersom iTunes ikke er forpliktet til å innlevere særskilt regnskap i Norge, vil vi trenge ytterligere tid for å hente ut de relevante tallene for Norge.»

Henviser til gamle svar

Utover dette henviser brevet til andre svar fra Apple i 2006 og 2007 rundt stridens kjerne. Med andre ord står Apple på sitt.

Saken ble sendt til Markedsrådet i slutten av september. Apple har tidligere truet med å trekke iTunes fra det norske markedet.

Kilde:
Forbrukerombudet

Annonse