TV-kameraer motvirker ikke kriminalitet på åpen gate. Og skremmer heller ikke de kriminelle.

Annonse


Overvåkings-TV en fiasko

Storbritannia er verdens mest videoovervåkede land. Og politi fra fjern og nær – også fra Norge – har brukt landet som et forbilde i teknisk basert kriminalitetsbekjempelse.

Oppklarer bare tre prosent

Nå kommer en ganske annen sannhet fram. Det britiske politiet innrømmer at det såkalte CCTV (Closed Circuit Television)-prosjektet, som innebærer visuell overvåking av nærmest hver krik og krok av det offentlige rom i storbyene, er en gedigen fiasko.

For eksempel bidrar TV-overvåkingen til å oppklare bare tre prosent av overfall på åpen gate i London. Samtidig er det ingen ting som tyder på at folk som ønsker å bryte loven lar seg skremme av kameraene.

Tror de ikke virker

Årsaken er at de fleste tror at kameraene ikke virker (noe de stort sett gjør, for Storbritannia har investert milliarder av pund i state of the art-utstyr). I tillegg dekker som oftest gjerningsmennene til ansiktet med hetter eller skjerf før de begår ugjerningene sine.

Selv i tilfeller der det er mulig å se ansiktet tydelig blir som oftest ikke gjerningsmannen tatt.

– Legg bildene på nettet

Nå vil britisk politi legge bildene fra overvåkingskameraene på nettet, slik at folk flest kan bidra til å identifisere gjerningmennene.

I tillegg satser de på å koble opp bildeinformasjonen mot biometriske data, slik at man med sikkerhet kan fastslå hvem det dreier seg om.

Kilde:
The Guardian

Annonse


Annonse