Med Zfone prøver Phil Zimmermann å sikre at alle kan prate med hverandre  på nettet uten å bli avlyttet.

Annonse


Vil kryptere all IP-telefoni

Da Philip Zimmermann slapp Pretty Good Privacy (PGP) løs på nettet i 1991 ble han etterforsket og beskyldt av den amerikanske regjeringen for å bryte lovvekert som forbød eksport av amerikanske krypteringsprogramvare. I dag er PGP verdens mest brukt krypteringsprogram for beskyttelse av epost.

Zimmermann har siden den tid vært involvert med kryptering av ymse slag, blant annet i utformingen av trådløs USB.

Men i disse dager er det Voice over IP (VoIP), altså IP-telefoni, som opptar Zimmermann.

Vi tok en kort prat med Zimmermann under årets Defcon-treff i Las Vegas, der «Mr PGP» var tilstede for å snakk om sitt nye prosjekt: Zfone.

Annonse


– Stort behov
– Behovet for kryptering er et helt annet med VOIP, siden hvem som helst i prinsippet kan snappe opp en hvilken som helst samtale – ikke bare politi og myndigheter, sier Zimmermann til ITavisen.no.

Zfone benytter seg av sin egen protokoll ZRTP, og distribuere krypteringsnøkler ved hjelp av Peer2Peer-teknologi, uten å være avhengig av sentrale servere.

Fungerer på tvers av klienter
– All telefoni vil til syvende og sist være VoIP, sier Zimmermann, som hevder at ZFone vil kunne sikre IP-telefoni mot avlytting uansett hvilket klientprogram og hvilken underliggende protokoll som benyttes.

Zfone vil automatisk registrere at du prøver å gjøre en IP-basert telefonisamtale, og detekterer hvorvidt personen i mottakerenden også har Zfones protokoller tilgjengelig. Hvis alt stemmer i begge ender vil samtalen automatisk bli kryptert.

I beta
Zfone er nå i betatesting for Windows, OS X og Linux, og fungerer sammen med eksisterende IP-telefoniløsning. Zimmermann har også gjort utviklingsverktøy tilgjengelig slik at IP-telefoniselskaper kan integrere teknologien direkte i sine klienter.

Det finnes også plug-ins som gjør f.eks eksisterende SIP-baserte programmer til «sikre» zFone-krypterte klienter.

– Med epost og PGP har du valget; du kan enten kryptere, eller la det være. Med VoIP er det viktig at vi kommer inn på et infrastrukturnivå slik at all trafikk kan bli kryptert hele tiden, både tale og video, sier Zimmermann.

Du finner mer informasjon om Zfone på prosjektets hjemmesider.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse